Více než půl milionu stromů za čtvrt roku. To je aktuální bilance počítadla výsadbové iniciativy Sázíme budoucnost, která má namířeno k 10 milionům vysazených dřevin do roku 2024. Současných 570 tisíc stromů pomohlo do krajiny a měst umístit na 8,5 tisíce lidí, a to i v Ústeckém kraji.

„Vysazují se hlavně duby, javory a lípy. Mezi nejčastější sazeče patří spolky a obce, největší absolutní počet stromů si připsaly těžební společnosti v rámci rekultivace po těžbě,“ shrnul Miroslav Kundrata, strategický ředitel Nadace Partnerství, která sázecí výzvu spustila. Celkem je už registrováno přes 420 akcí.

Cílem kampaně je podpořit odolnost české krajiny vůči dopadům klimatických změn. Sázení začalo na konci minulého roku také v Ústeckém kraji. Zapojilo se do něj na dvacet subjektů. Například v říjnu vysadili novou alej podél polní cesty dobrovolníci z řad zaměstnanců firmy Neturen a dětí ze Základní školy v Bitozevsi na Lounsku. Nově tak v obci stojí 120 javorů a dubů.

Další sázecí akci, tentokrát ve Varnsdorfu, zorganizovala na začátku listopadu dobrovolnice Klára Lukačovičová. Společně s dalšími lidmi obnovila okolí u Gerhuských rybníků čtrnácti ovocnými stromy. Dobrovolníci se našli i v obci Klapý na Litoměřicku, kde obnovili hrušňovou alej podél příjezdové cesty. „Hrušně k tomuto místu tradičně patří. Jsem ráda, že se do samotné výsadby zapojili i místní obyvatelé,“ ocenila snahu starostka obce Romana Albrechtová.

Ještě před vánočními svátky stihly ozelenit své prostředí mimo jiné i obce Lipová na Děčínsku a Encovany na Litoměřicku. Spolek Via Tempora Nova se společně s obyvateli Lipové zasloužil o výsadbu celkem 78 ovocných stromů. Sad tak nově zdobí zdejší zámecký park. K obnovení původního stromořadí se v Encovanech rozhodla zahradnická firma Agro Fibich. V těsné blízkosti s vlastními zemědělskými pozemky vysadili její zaměstnanci devadesát javorů. Pro ty se rozhodli na základě odbornému posudku. Javor mléč je totiž odolný vůči posypovým solím používaným při chemickém ošetření silnic, se kterou alej v Encovanech sousedí.

Remízek na výsypce

V rámci zákonné povinnosti rekultivací po těžbě vysadila nejvíce stromů v kraji společnost Vršanská uhelná. Její zaměstnanci mají svůj remízek na Slatinické výsypce. Těžařská společnost ze skupiny Sev.en hodlá za každého svého zaměstnance vysadit jeden strom. Prvních 2 935 dřevin už roste na Slatinické výsypce. Remízek je na dohled od vyhlídky u povrchového dolu a v blízkosti cyklostezky, která tudy vede. Byl vysazen na konci listopadu.

„Jedná se o akci nad rámec zákonem nám stanovené povinnosti rekultivovat území po těžbě. Vysadili jsme původní druhy dřevin. O mladé rostliny budeme ještě několik let pečovat. Před zvěří stromky chrání oplocenka,“ popsal remízek vedoucí rekultivací Vršanské uhelné Stanislav Brož. Podle něj bude mít především krajinotvorný význam, v budoucnu se stane zelenou oázou a vhodným útočištěm pro drobnou zvěř, ptáky nebo hmyz. Dostane také své jméno.