Jak uvedl primátor Jaroslav Hrouda, děčínské jednotky mají v porovnání se stejně velkými městy až dvojnásobek dobrovolných hasičů. „Na naše město stačí přibližně 32 až 38 dobrovolných hasičů, my jich máme 90,“ řekl primátor. Toho zastupitelé zmocnili, aby požádal HZS o souhlas se zrušením. Teprve po jeho případném získání budou zastupitelé hlasovat o konečném zrušení.

„Hasiči jsou živoucím duchem té obce. Tam se zastavil čas někdy v době normalizace a oni jsou jediní, kdo tam něco dělá. Částka, o které se bavíme, je marginální,“ nesouhlasil s návrhem opoziční zastupitel Rudolf Brejška.

Křešická jednotka je jednotkou požární ochrany pátého stupně, vyjíždí tedy k zásahům nejméně ze všech čtyř. Do terénu vyráží především při živelních katastrofách. V porovnání s ostatními dobráky z Děčína tak mají ti křešičtí výrazně méně výjezdů. Důvodem pro zrušení jsou částečně náklady potřebné pro provoz jednotky, ročně je v průměru na jednotku potřeba necelých 400 tisíc korun, částečně pak finance potřebné na obnovu techniky. V Křešicích totiž mají více než 40 let starou cisternu, dodávku sloužící jako dopravní automobil pak vyrobili v roce 1997. „Vybavení pro tuto jednotku nejsme schopni zaplatit. Nové vozidlo by vyšlo na 6,3 milionu. My ta vozidla potřebujeme do jednotek na Starém Městě a v Boleticích,“ vysvětlil primátor.

Jak ale při jednání zastupitelstva řekl tajemník děčínské bezpečností rady Radek Tuhý, jednotka tohoto typu velkou cisternu mít nemusí.

Proti podání návrhu se postavili také samotní křešičtí hasiči, jejichž jednotku zřizuje podle zákona město. Na jejich podporu vystoupil i jednatel sdružení SDH Křešice Luděk Kaisr. SDH, který se stará především o požární sport a děti, bude podle města moci v Křešicích fungovat i nadále. „Chápeme, že hasiči v Křešicích nejsou páteří integrovaného záchranného systému, ale fungují jako technická pomoc, když je nejhůře,“ vyzdvihl hlavní význam této jednotky Kaisr, který věří tomu, že se v budoucnu podaří výjezdovou jednotku v Křešicích znovu obnovit.

V neprospěch křešických hasičů mluví také blízkost další jednotek. Přibližně kilometr od jejich zbrojnice jsou dobrovolní hasiči v Boleticích, opačným směrem dva kilometry jsou pak dobrovolní hasiči na Starém Městě a profesionální hasiči.

Kromě podání žádosti o souhlas se zrušením křešické jednotky zastupitelé podali také návrh k souhlasu HZS se sloučením všech jednotek do jedné organizační jednotky. „Je to jen technikálie odstraňující byrokracii. Správce rozpočtu nyní všechno musí dělat čtyřikrát. Dotázal jsem se na ministerstvu, zda nás tato kosmetická úprava nevyautuje při žádostech o dotaci. Bylo mi potvrzeno, že ne,“ dodal Hrouda.