Až několik stokorun by za letošní rok mohly ušetřit rodiny v Jílovém a Děčíně zásobované teplem od společnosti Termo. Ta se totiž rozhodla snížit cenu tepla z centrálních zdrojů pro rok 2011 o dvacet korun za gigajoul.

„Snížení záloh je realizováno tak, aby jejich celková roční výše odpovídala předpokládané výsledné ceně za roční dodávku tepla. Toto snížení celkových ročních zálohových plateb pak odpovídá v přepočtu snížení předběžné ceny o přibližně dvacet korun na 1 GJ sjednaného ročního množství tepla,“ uvedl předseda představenstva Termo Děčín Petr Šimoník.

Dodavatel tepla v těchto dnech rozesílá všem svým odběratelům dopisy se sníženým předpisem zálohových plateb pro zbývající část roku. První nižší zálohy tak již budou platit v červenci.

Za poklesem ceny tepla je nižší klimatická náročnost. Díky ní proběhla menší dodávka tepla v první polovině roku 2011, než bylo původně předpokládané množství. Předběžná cena za rok se kalkuluje z průměrného množství v minulých otopných obdobích.

Podle vyjádření společnosti Termo přispívají ke snížení spotřeby tepla i úspory v důsledku modernizace rozvodů ze strany dodavatele tepla. ty umožní odběratelům individuální regulaci a zvyšují efektivnost dodávky.

Dalším faktorem, který má vliv na stabilizaci ceny tepla z centrálních zdrojů tepla, je fakt, že v podstatě nedochází k odpojování odběrných objektů.