A oproti původním plánům se do zahrad letos ani jinak nepodívají.  A to přesto, že jsou zahrady téměř hotové.

„Revitalizace zámeckých zahrad je nejproblematičtější akcí integrovaného plánu rozvoje města. Původní dokumentace byla značně redukována a peníze na zahrady byly přesunuty na stavbu knihovny. V průběhu realizace se však ukázalo, že některé stavební práce prostě nelze opomenout, což se řešilo dodatečně a vedlo k prodloužení doby díla," říká radní a manažer IPRM Valdemar Grešík.

Před zahájením rekonstrukce byly zámecké zahrady skládkou a zpracovatel dokumentace neznal stav jednotlivých objektů.

„Teprve v průběhu stavby se přišlo na různé problémy jako je statické narušení gotické zdi nad sýpkou, nemožnost vést sítě plánovanou cestou pro skalní podloží, některé opěrné zdi postrádaly základ a podobně," doplnil Grešík.

To rekonstrukci zahrad, které by město chtělo otevřít příští rok, velmi zpomalilo, navíc je potřeba ještě provést jílovou izolaci oranžerie. S tím se počítá na jaře.  Přesto, že jsou zahrady v podstatě hotové, cesty vysypané mlatem a plochy osázené, výsadby nejsou natolik zakořeněné, aby odolaly většímu počtu návštěvníků. Prostor je také díky nutné opravě oranžerie stále staveništěm.