Turistické jízdy na pramicích v soutěskách řeky Kamenice u Hřenska budou pravděpodobně alespoň z části obnoveny o Velikonocích, tedy předposlední dubnový víkend. Jako první by měly lodičky vyjet do Edmundovy neboli Tiché soutěsky. Řekl to starosta Josef Černý. Atrakci pro turisty zničila loni v srpnu povodeň.

„Přístaviště je před dokončením. Může začít stavba jezu a napouštění vody. Jezy by se mohly hradit během deseti dnů,“ řekl ve čtvrtek večer zastupitelům a příchozím zástupce stavební firmy. Rozestavěné konstrukce vydržely i menší povodeň 15. ledna, kdy ve Hřensku voda vystoupala podle starosty na třetí stupeň povodňové aktivity.

Druhá, Divoká soutěska si vyžádala náročnější opravy. Stavební firma musela zasypat vymleté díry pod jezem. „Předpokládáme, že na sezonu by měla na 100 procent fungovat Edmundova soutěska, Divoká tak na 80 procent,“ řekl zastupitel pověřený opravami soutěsek Stanislav Křížek. Zatím nedostavěná sociální zařízení vyřeší provizorně mobilní toalety, o obnově kiosku obec jedná.

„Soutěsky, to je to základní, co musíme dát dohromady, aby mohlo dojít k dalšímu rozvoji obce,“ dodal starosta. Provozování jízd na lodičkách v soutěskách Kamenice je hlavní zdroj peněz do rozpočtu obce. Letos obec počítá s tím, že ze soutěsek a provozování parkovišť získá až 12 milionů korun.

Na konci roku dostala obec dary na odstraňování povodní od kraje, obcí i soukromníků za více než 950 000 korun, dalších 65 000 přišlo letos. Na odstranění prvotních škod po povodni získala obec už vloni 1,97 milionu. Dalších sedm milionů na obnovu lávek a komunikací pošle ministerstvo pro místní rozvoj, spoluúčast Hřenska tvoří deset procent. Letos Hřensko požádalo o dalších 13 milionů, v roce 2012 se chce ucházet o dotaci na obnovu roubené hospody u soutěsek.

Loni 7. srpna Hřensko vyplavila rozlitá řeka Kamenice. V době kulminace hladina dosahovala až čtyř metrů a průtok byl srovnatelný s průtokem Vltavy v Praze. Řeka v obci smetla čtyři lávky pro pěší a silniční most, který přerušil turisty hojně využívané autobusové spojení mezi Hřenskem a Meznou. Vojáci v Hřensku postavili provizorní pontonový most. Starosta vyčíslil škody na 150 milionů korun. Velká voda také smetla zařízení v soutěskách nad Hřenskem, kde obec provozovala turistické plavby na pramicích. Odplavala zděná budova toalet, kiosek i dřevěné hráze, které udržovaly hladinu řeky. Hřensko tak přišlo nejen o turistické lákadlo, ale také o hlavní příjem. Oprava přijde na 25 milionů korun.