Podle ředitelky MAS Český sever Evy Hamplové byl letos zájem o finanční podporu z programu podpory venkova, který je financován z evropských fondů, největší za celou dobu existence místní akční skupiny. „Příjem žádostí probíhal od 18. května do 5. července tohoto roku. Během letních měsíců provedeme administrativní kontrolu všech projektů. Žádosti, které splní podmínky dotace, budou předmětem hodnocení výběrové komise,“ uvedla Hamplová.

Žadatelé mohli žádat o podporu ve čtyřech oblastech. Nejvíce peněz je určeno na kulturní a spolková zařízení, v této oblasti se počítá s rozdělením 12 milionů korun. Zároveň je to kategorie, kde je největší šance na dotaci dosáhnout. U MAS se totiž sešly žádosti jen za necelých 8,9 milionu korun.

Jednou z obcí, které si podaly žádost, je také Dolní Poustevna. „Žádáme o peníze na vnitřní vybavení Národního domu. Tedy například stoly nebo židle. Celkem počítáme s náklady 330 tisíc, MAS žádáme o 220 tisíc korun,“ přiblížil starosta Robert Holec. V tomto městě to ale nejsou první peníze z MAS, nedávno dokončili chodníky, na které získali prostřednictvím akční skupiny přibližně tři miliony korun.

O příspěvek se také uchází například Rumburk, který ho chce použít na vybavení Lorety, nebo Lobendava. Ta usiluje o koupi vybavení na kulturní akce.

Druhou nejvíce podporovanou oblastí je pomoc zemědělcům. Ti ale mají oproti obcím žádajícím o peníze na kulturní zařízení výrazně menší šanci, že dostanou požadovanou částku. Dané je to i tím, že ceny zemědělských strojů nebo vybavení se pohybují nejméně ve stovkách tisíc.

„Do oblasti investic pro zemědělské podniky bylo podáno 27 žádostí s požadovanou dotací 12,4 milionu korun, alokace činí 7,4 milionu korun,“ uvedla Dana Štefáčková z MAS Český sever. Zemědělci žádají o dotace například na teleskopický nakladač, traktorový návěs nebo žací stroj.

Třetí nejžádanější dotací je ta na podporu investic do založení nebo rozvoje nezemědělských činností, o kterou se uchází 21 zájemců. Také u této kategorie je nabídka dotačních peněz vyšší než poptávka. Vyčleněno je 4,4 milionu, požadavek je na necelé čtyři miliony.

Dalších téměř 2,6 milionu korun poputuje na zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, které chtějí rozjet s podporou evropských peněz celkem tři výrobci z regionu.

Místní akční skupina Český sever je spolek, který vznikl v roce 2004. Celkem čítá 54 členů z řad obcí, neziskových organizací a podnikatelů. Původně působil především na Šluknovsku, postupně ale získal nové členy z celého okresu Děčín a také z části českolipského okresu.