V pátek 29. července začnou umělci v areálu ludvíkovického fotbalového hřiště opracovávat vybrané stromy a hlavní sochařský den bude o den později. Umělecká díla nezůstanou zavřena v galeriích, ale budou umístěna do okolních obcí.

„Stromy se v podobě uměleckých předmětů i užitého umění vrátí v nové podobě zpět do života. Do života v obcích, které se do projektu zapojily. Vedle Ludvíkovic si obce Růžová, Arnoltice, Janov, Bynovec, Kámen a Labská Stráň budou po skončení uměleckého symposia moci vzniklou plastiku dle svého uvážení a potřeb umístit ve své obci,“ říká organizátor symposia Dmitrij Pljonkin a dodává, že se návštěvníci mají nač těšit.

„Pozvaní umělci patří mezi špičkové osobnosti svého oboru a můžeme se těšit na Michala Járu, Jana Kužela, či Roberta Musila. Návrat stromu usiluje nejen o navrácení jednou vytěžených stromů zpět do života, ale především chce také podpořit společenský život , soužití obyvatel a posílit vztah k místu, kde žijeme.“

Kromě sochání si bude možné užít také hudby a pohádek pro děti.