O zapojení přívozu mezi Hřenskem a Schönou se již několik let snaží Destinační agentura České Švýcarsko. „Hlavní výhoda je, že se turisté dostanou do Hřenska dalším druhem veřejné dopravy a nebudou tam muset jezdit autem nebo mnohdy přeplněnými autobusy,“ je spokojený s blížícím se zapojením přívozu do krajské dopravy ředitel o. p. s. České Švýcarsko Jan Šmíd. 

Hřensko samotné, ale i jeho okolí pravidelně každou sezonu trápí záplava turistů, kteří přijedou do Českého Švýcarska vlastními auty. Pokud pro ně nenajdou místo na parkovištích, tak je velmi často odstavují i podél silnice ze Hřenska na Mezní Louku nebo na lesní cesty. Právě vlaky z Děčína do Schöny zařazené do krajské dopravy by mohly přetíženému regionu ulevit. 

„Cestou do národního parku si užijí i plavbu lodí, což by mohlo být atraktivní především pro rodiny s dětmi,“ dodává Šmíd. Cesta vlakem a následně přívozem, případně autobusem, je cenově výhodnější i pro čtyřčlennou rodinu. Ta s autem za parkování ve Hřensku zaplatí 150 korun. Jízdenka pro dva dospělé a dvě děti z Děčína do Hřenska stojí 96 korun. 

Kdy přesně bude možné vyjet přívozem ze Schöny do Hřenska na krajskou jízdenku, zatím není jasné. Předběžně se počítá s prvními měsíci příštího roku. Hejtmanství musí zapojení projednat s Dopravním svazem Horní Labe VVO, poslední jednání jej čekají s provozovatelem lodi. Oproti jiným přívozům v kraji má výhodu v tom, že je dostatečně technicky vybavený. „Přívoz z Hřenska má odbavovací zařízení s evidencí cestujících, díky čemuž budeme schopni vše proúčtovat,“ vysvětluje Jakub Jeřábek z odboru dopravy krajského úřadu.  

O zapojení do Dopravy Ústeckého kraje mají zájem také v Malých Žernosekách na Litoměřicku. I tamní přívoz slouží především turistům, případně lidem mířícím na vlak z Velkých Žernosek ležících na protějším břehu. „Ročně přívoz přepraví 15 až 20 tisíc lidí. Obzvlášť vytížený je během vinařských akcí, kdy za jeden den převeze i 1 500 lidí,“ říká starosta Malých Žernosek Petr Liška.

Ročně stojí obec provoz říčního spojení okolo 400 tisíc korun, část z toho pokryje jízdné. Dříve se obci podařilo pokrýt část nákladů díky dotaci úřadu práce na společensky účelné pracovní místo. „Dnes nám provoz přívozu zajišťuje důchodce, člověka v ekonomicky aktivním věku jsme nemohli sehnat. Pokud by nám s provozem částečně pomohl kraj, bylo by to dobré,“ dodává starosta Malých Žernosek.