Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska – TUR získala dotaci přesahující devět set tisíc Eur z programu Evropské unie na rekonstrukci podstávkového domu č.p. 424, který stojí na náměstí v centru obce Lipová a také na vytvoření zázemí pro jeho budoucí využití. Jeho rekonstrukce společnost slavnostně zahájena v prosinci loňského roku.

Při opravách využijí řemeslníci původní materiály i postupy práce. Rekonstrukce se uskuteční souběžně na německé i české straně.
Konat se budou i nejrůznější pro odborníky, architekty a řemeslníky.

Po skončení rekonstrukce, asi za tři roky, vznikne v domě informační centrum, místo pro přeshraniční programy a muzeum.
Podstávkový dům je typ venkovského domu, kde přízemí tvoří roubená prostora a nad ní umístěné patro nebo střecha je nesena samostatnou konstrukcí, tak zvanou podstávkou.