Kruhová křižovatka na Mejtě se na jaře příštího roku dočká kolaudace. Jedná se o křižovatku nacházející se na katastru Jiřetína pod Jedlovou a Dolního Podluží. O její realizaci usilovalo vedení obou obcí několik let, nyní zbývá dořešit už jen pár detailů, jako veřejné osvětlení, autobusové zálivy a poté okružní křižovatku na jaře příštího roku i zkolaudovat. Již nyní je patrné, jak se provoz na tomto nebezpečném úseku zklidnil.