Zrovna když v Kamenici začalo táním sněhu a vlivem dešťových srážek vody přibývat, poslalo Hřensko partu svých pracovníků do Divoké soutěsky. Mají opravit poškozený jez, který se tam provalil před necelými dvěma týdny.

„Chceme turisty vozit na lodičkách už o velikonočních svátcích a nemůžeme proto nějakým otálením ztrácet čas,“ zdůvodnil hřenský starosta Josef Černý rychlé zahájení obnovy dřevěné přehrady. Náklady na její opravu obec odhaduje na sto tisíc korun a práce chce zvládnout vlastními silami.

Potápěče nepozvali

Podobný postup se ale nezamlouvá dosavadní provozovatelce lodiček.

„Ještě minulý týden pracovníci správy národního parku České Švýcarsko navrhovali, aby inkriminovaná místa prohlédli potápěči. Měli zjistit, co protržení hráze způsobilo. Tohle doporučení hřenská radnice vůbec nerespektovala,“ upozornila Hana Kozáková.

Pozastavila se i nad tím, že jeden z místních zastupitelů vartuje na cestě do Divoké soutěsky s cílem zabránit tam vstupu zaměstnancům její firmy. Stalo se tak například tuto středu.

„Máme tam pořád firemní majetek, který se vydali zkontrolovat dva pracovníci. Jeden šel s manželkou coby běžný návštěvník národního parku a měl tak možnost v cestě pokračovat. Druhý se dozvěděl, že tam jako pracovník firmy, se kterou se obec soudí, nemá vstup dovolený,“ rozčilovala se provozovatelka lodiček.

Dělá obec naschvály?

Jednání zástupců obce, se kterou se chtěla nějakým přijatelným způsobem domluvit na odkoupení nabízené vybavenosti pro lodní provoz, teď považuje za další neschválnost.

„Mimo návštěvní sezónu nemá v soutěskách nikdo co pohledávat,“ reagoval na událost hřenský starosta. Zároveň připomněl, že neví nic o navrhovaném opatření ochránců přírody, aby řeku v místech poškozeného jezu prohlédli potápěči.

Proč se hráz protrhla, to zůstává a možná i zůstane velkou neznámou. Nikdo nevyvrátil podezření, že se o poškození jezu někdo postaral úmyslně.

„Možná i to je důvod, proč nikoho z našich lidí nechtějí do soutěsky pouštět,“ poznamenala Kozáková. Už minulý týden prohlásila, že záležitost nechá prošetřit podáním trestního oznámení na neznámého pachatele. To zatím neučinila.

„Dvacet let se o jezy nikdo nestaral. Nejméně dvakrát jsme je kompletně přestavěli, což je patrné na použitém materiálu i technologii stavby,“ podivovala se provozovatelka lodiček.

Právní názory se liší

Jezy v obou soutěskách jsou prý předmětem nerozhodnutého majetkového sporu mezi Kozákovou a obcí.

„Soud v této věci bude znovu jednat třiadvacátého března. Do doby vynesení jakéhokoli rozsudku měla hřenská radnice zachovat stávající stav. To se rozebíráním jezu v Divoké soutěsce ale nestalo,“ připomněla Kozáková. Ve čtvrtek záležitost konzultovala v advokátní kanceláři Tomáše Sokola.

„Můžeme svědecky dokázat, že naše klientka nechala na své náklady postavit jezy nové. Domníváme se tedy, že pokud se obec pustila do rekonstrukce bez souhlasu paní Kozákové, začala tak nedovoleně nakládat s cizím majetkem a to lze považovat za protiprávní jednání,“ uvedl Pavel Utěšený z pražské advokátní kanceláře.

Zcela jinak neukončenou soudní kauzu vnímá právní zástupce Hřenska.

„Spor se týká sejmutí a nebo ponechání věcného břemene v podobě užívání řeky Kamenice k lodnímu provozu a umístění jezů. Paní Kozáková tvrdí, že jde o určení vlastnického vztahu . Jenže ze všech historických souvislostí vyplývá, že přehrady v obou soutěskách patří do majetku obce. Ta se proto snaží o rychlou nápravu vzniklé škody a žádného protiprávního jednání se nedopouští,“ tvrdil děčínský právník Aleš Podrábský. Má zároveň za to, že obec jako vlastník okolních pozemků může rozhodovat o tom, komu vstup na svůj majetek v podobě přístupových cest umožní a komu ne.

„Zvláště v případě, jestliže by tyto cesty chtěl někdo využívat například k přesunu materiálu a podobným transportům,“ dodal Podrábský.