Všech více než 400 míst zaplní lidé, kteří pomáhali během covidové epidemie. Divadelní spolek společně s městským divadlem tak chtějí volnými vstupenkami poděkovat zdravotníkům, zaměstnancům domovů pro seniory, dobrovolníkům nebo hasičům, kteří si především během jarních měsíců při vrcholící koronavirové epidemii sáhli na dno svých psychických i fyzických sil.