„Když se zde začínalo, byla hrobka na spadnutí. Byly zde propadlé klenby, stavební firma zde odvedla na stabilitě klenby precizní práci. Někde to sice proteklo, ale všechno se dá opravit. Pokud to budeme moci zastřešit, je stavba zachráněna,“ říká přímo před hrobkou statik Jan Vinař s tím, že naštěstí poslední roky nebyla výraznější zima. Několik dní mrazů zdivo nepoškodí.

Jeho slova potvrzuje projektant, který se na záchranně unikátní památky podílí od roku 2008, kdy dělal první projekt na její obnovu. Tehdy zájem o její rekonstrukci na deset let utichl. Když se k ní v roce 2018 vrátil, bylo to podle jeho slov na poslední chvíli. Tehdy dopracovali statické zajištění klenby a krovu. „Za patnáct let ta budova hodně zdegradovala. Pokud by se neudělaly první záchranné práce, klenby by se zřítily. Když to řeknu v kubíkách, byl úbytek ve zdivu v roce 2018 oproti roku 2008 šest sedm kubíků zdiva, které vypadlo z klenby,“ popisuje projektant Martin Volejník. Nyní bude pracovat společně s památkáři a statikem na novém projektu. Chce navázat tam, kde před třemi lety skončili. Tedy zajistit štíty budovy, zastřešit ji a teprve následně pokračovat v další renovaci.

Zajištěním statiky ale práce na 140 let staré hrobce nekončí. Je potřeba restaurovat honosnou vnitřní výzdobu krypty, odborný zásah potřebuje rovněž vnější výzdoba. „Pískovec, který byl použit na stavbu, je měkký a narušený větráním. Tady vidíte třeba ozdobný kříž,“ bere Jan Vinař do ruky hrst písku, který je přímo pod vnější stěnou a který byl před zvětráním součástí výzdoby hrobky významného továrnického rodu. Bude se potřeba věnovat i okolí stavby, kde byla například kamenná plošina, do které ústilo nejen odvětrání krypty, ale byla v ní uložena také odvodňovací kanalizace.

Chtějí stihnout dotace

Krásná Lípa již mnoho měsíců usiluje o převedení hrobky do svého majetku, aby bylo možné pokračovat v její opravě. Impulsem bylo zastavení záchranných prací na konci roku 2021. „Nabídli jsme kupní cenu 10 tisíc korun. Chceme, aby převod proběhl co nejdříve, protože do konce ledna je možné žádat o dotace na obnovu památek pro letošní rok,“ přiblížil plány s hrobkou starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Situaci ale komplikuje insolvence spolku Omnium, do které se přihlásily desítky věřitelů požadující více než sedm milionů korun. Mezi věřiteli jsou jak státní úřady, tak i dodavatelé pracující na obnově památek ve vlastnictví Omnia. O činnost spolku se podle dřívějších informací zajímá také policie.

Podle Koláře je město dohodnuto se spolkem i s jeho insolvenčním správcem na převodu hrobky do majetku města. To by ji pak sloučilo s pozemkem pod památkou, který patří právě Krásné Lípě. „Nyní čekáme na souhlas insolvenčního soudu. Zatím k tomu vše směřuje,“ doplnil Kolář. Radnice ale nechce nyní nečinně čekat, tento týden se proto sešli přímo v hrobce památkáři, projektanti a statik, aby společně s vedením Krásné Lípy začali připravovat plány do budoucna.

Hrobky si cení především památkáři. Navrhl ji na konci 80. let 19. století význačný německý architekt Julius Carl Raschdorff. „Od Raschdorffa, který byl německým císařským architektem, se zachovaly pouze dvě funerální stavby. Tou druhou je hrobka císaře Fridricha II. v Postupimi,“ přibližuje významnost hrobky v Krásné Lípě Tomáš Brož z Národního památkového ústavu.

Dittrichova hrobka je unikátní nejen svým autorem, ale také technickým řešením. Stavba byla například zateplená korkem nebo asfaltem. Nedaleko ní pak stojí menší budova s komínem – kotelna pro vytápění hrobky. Ta vytvářela potřebné klima pro ostatky.