Už jste někdy přemýšleli, co je největším nepřítelem našich úspor? Díky jakým faktorům se naše peníze znehodnocují? Jsou tyto faktory čistě ekonomické či také „lidské“ ?

Vsadím se, že každý z nás již určitě slyšel slovo inflace. Ale také se vsadím, že ne každý z nás je schopen toto slovo vysvětlit a ukázat, že tomuto problému v ekonomice rozumí.

Inflace je všeobecný růst cenové hladiny v ekonomice a měli bychom ji více vnímat, pokud chceme své peníze spravovat zcela správně a nepřicházet o ně. Inflace s sebou přináší znehodnocování peněz, které není v podstatě vidět. Ve skutečnosti je reálná hodnota peněz neustále snižována. Nejlepší příkladem takové inflace je fakt, že před zhruba sedmi lety stál bochník chleba okolo 20 Kč, v současnosti se cena pohybuje okolo 30 Kč.

Pokud necháváte veškeré své finanční prostředky doma pod polštářem či na běžném účtu, potom se vaše peníze velmi rády znehodnocují právě inflací. A věřte, že úrok, který dostáváte na běžném účtu, Vám peníze nezachrání. Máme sice rádi jistotu, ale proti těmto nízkoúročeným produktům pracuje zákeřný nepřítel. Navíc úrokové sazby u takových produktů se mění právě podle inflace. Pokud Vás láká vysoké úročení okolo 2,5 procenta, věřte tomu, že se jen tak tak vyrovná inflaci.

Řeknete-li si, že finančním institucím nevěříte a budete si peníze „ukládat„ doma pod polštář a např. našetříte za 10 let 100 tisíc korun. Tomuto plíživému nepříteli neuniknete a přijdete o 39 procent jejich hodnoty. Nakoupíte za ně zboží jako za 70 tisíc korun.

Co je tedy vaší záchranou, abyste se nebudili s vědomím, že vaše peníze ztrácí hodnotu? Musíte své finanční prostředky rozprostřít tak, aby se výnos inflaci nejen vyrovnal, ale aby byl vyšší než inflace. Pokud se vaše peníze z dlouhodobého hlediska zhodnotí o 6 procent, tak to už je pro každého zajímavé.

Nepřítelem vašich úspor jsou tedy dvě věci: inflace a lidský faktor, který nám brání nad penězi uvažovat s čistým rozumem bez zbytečné paniky či neúprosné důvěry v zabezpečení financí v bance.

Dohodněte si klidnou schůzku, kde se dozvíte víc o tomto problému. Jsem Vám plně k dispozici.

Všem čtenářům přeji v novém roce 2012 hodně zdraví, spokojenosti a splněná přání díky správnému rozhodování v oblasti spravování svých financí.

KONTAKT: Kateřina Vendolská, telefon: 602 449 392. E-mail: kvendolska@centrum.cz