Ta projekt zaštiťuje. Vozidlo zaměstnanci využijí k přepravě dětí a k dalším podpůrným aktivitám. „Ve většině zařízení pečujících o děti je vozový park ve velmi špatném technickém stavu. Tato zařízení pak mohou získat nové auto jen velmi obtížně, proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a pomoci těm, kteří v životě nemají stejnou startovní čáru jako my,“ uvedl jednatel společnosti Kompakt Miroslav Káninský. Na financování vozidla se podílelo zhruba 42 firem napříč obory.