V celém areálu v pátek probíhal den otevřených dveří. Zábava na návštěvníky čekala venku i uvnitř. Vystoupila kapela U-Style, děti se mohly svézt na koních, nechat si pomalovat obličej nebo si zasoutěžit. Na místě byly k dispozici také dílničky a plápolal oheň, nad kterým bylo možné opéct si buřty. Po celý den si lidé mohli prohlédnout dětský domov. Proběhla také komentovaná prohlídka, kde se mohli dozvědět, jakými změnami areál dětského domova za ta léta prošel.