Jsou ve velmi podobné situaci, jako domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Dětské domovy ale stojí mimo hlavní záběr zájmu veřejnosti. I v těchto zařízeních se však může nákaza koronavirem rozšířit velmi rychle. Byť tu není tak nebezpečný, protože zde žijí především děti.

Velký zápřah nyní mají hlavně vychovatelé. Zatímco dříve chodili ti, kteří měli na starosti denní směnu, do práce až po poledni, nyní musí být v práci už od rána. „Nyní musí přicházet o čtyři hodiny dříve, už v půl deváté, kdy se mění na asistenty pedagoga a pomáhají učitelům s výukou našich dětí,“ uvedla ředitelka Dětského doma Země dětí v České Kamenici Iva Brzobohatá.

Právě s výukou jsou nyní spojené největší komplikace. Většina dětí totiž chodí na českokamenickou základní školu, která klade při distanční výuce důraz na on-line způsoby vzdělávání. „Máme pět bytů po osmi dětech. Pokud by každé mělo sledovat výuku přes internet, naše připojení to nezvládne. Navíc máme na každém bytě jen dva tablety a jeden počítač,“ vyjmenovala hlavní problémy ředitelka dětského domova.

Snaží se proto dávat dohromady děti, které chodí do stejné třídy, aby společně mohly vyučování sledovat. Jenže ani s tím si internetové připojení neporadí, je totiž příliš slabé na sledování tolika streamovaných videí.

Řešením by bylo pořízení připojení s větší kapacitou, to ale stojí poměrně hodně peněz, které dětské domovy nyní nemají.

Podobně složitá situace je také v krásnolipském dětském domově, kde je nyní 24 dětí. „Podařilo se nám domluvit s místní základní školou, že nám po dobu distanční výuky poskytne tři asistenty pedagoga, kteří nám pomáhají s výukou dětí ve třech ročnících,“ přiblížila ředitelka domova v Krásné Lípě Sofie Wernerová Dimitrivová. Také v tomto domově mají kromě přetížených vychovatelů problém s připojením k internetu, které by nezvládlo distanční výuku všech dětí najednou. A to přesto, že děti z prvního stupně mají k distanční výuce nakopírované materiály od učitelů v papírové podobě.

Dětem se snaží současnou situaci co vysvětlovat, proto s nimi co nejvíce mluví. Mohlo by se totiž stát, že by děti propadly psychickým potížím. Zajímá je například to, kdy se budou moc vrátit mezi kamarády. „Nyní se snažíme využít i zkušenosti, které máme z jara,“ doplnila Wernerová.

Kromě výuky dopadlo vyhlášení nouzového stavu a opatření spojená s bojem proti koronaviru také na další části běžného života dětských domovů. „Návštěvy výrazně nedoporučujeme. Pokud už nějaký rodič přijede, což se děje výjimečně, musí na procházku s dítětem mimo areál domova,“ dodala ředitelka českokamenického dětského domova Iva Brzobohatá s tím, že se toto omezení nevztahuje na zaměstnance orgánu sociálně právní ochrany dětí.