Novou zkušenost získají v projektu Kolumbus - Poklady kolem nás a v nás. Ten odstartoval na začátku roku. Pro školáky je připravena lákavá nabídka – pomocí turistických GPS navigací a internetu budou sami vytvářet síť zajímavých míst v jejich okolí. Pátrat budou po historii, lidských osudech a dalších zajímavostech regionu.

Zážitková pedagogika, v tomto případě výuka v terénu a navíc s využitím moderních technologií, je pro většinu školáků zajímavá. Ukázal to průzkum, který realizátoři projektu v uplynulých měsících provedli. Dotazníkového šetření se v Ústeckém kraji zúčastnilo 200 školáků druhých stupňů a je zřejmé, že žáci mají o tyto netradiční metody výuky velký zájem.

Školy, které se do projektu přihlásily jako první, získají k dispozici GPS. Ty budou pracovní skupiny na školách využívat pro umístění a hledání tajných schránek – pokladů. „Plánovaný počet škol zapojených do projektu se nám daří naplnit. Pokud by ale některá škola měla ještě nyní zájem projektu se zúčastnit, může nás kontaktovat a do projektu se přihlásit, poslední místa jsou ještě volná.“ dodává za realizační tým Magdaléna Jenčíková. Další školy se samozřejmě také mohou zúčastnit. Pro ně bude připravena celokrajská soutěž Kolumbovo vejce, která má školám nabídnout spolupráci a sdílení zkušeností z projektu. Vítězem se stane školní tým, který bude nejaktivnější – tedy najde, zpracuje a na speciální portál umístí vybrané zajímavosti. Ty už si ale GPS musejí pořídit vlastní.

„Při tvorbě schránek budeme vycházet z toho, co mají školáci v osnovách. Projekt umožňuje tyto informace zpracovávat s mezipředmětovou vazbou. Školní týmy tedy budou využívat znalostí, které získají hned v několika předmětech,“ dodala.