Děti ze Základní školy Kamenická, přišly zazpívat do Domovu seniroů v Kamenické v Děčíně. Děti doprovázela jejich učitelka na kytaru a pomáhala také se zpěvem. Menší školní sbor, který zazpíval seniorům, má jak prvňáčky, druháky a třeťáky. „Senioři z toho mají radost. Vždy odchází nadšeni, protože děti většinou zpívají písničky, které znají," řekla vedoucí výchovny terapeutického úseku Dita Hornová.