Po dopoledním sázení se Junior Rangeři vydali na poznávací výlet s průvodcem do „pralesa“ našich severních Čech – přírodní rezervace Studený vrch v CHKO Lužické hory. Svůj výlet završili krátkou výpravou do dávné geologické minulosti naší oblasti návštěvou národní přírodní památky Zlatý vrch.

Děti z oddílu Junior Ranger vysázely v parku jedličky.Zdroj: NPČŠ / Jakub Juda

Správa NPČŠ