Děti z Dětského domova V Lipové u Šluknova opět nechyběly na regionálním Jarmarku pro šikovné ručičky, který zprostředkovává Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové. Letos se konal 5. června v Plzni a zúčastnilo se ho pětadvacet dětských domovů z oblasti Čech.

Tento projekt pomáhá dětem zapojit se do výroby a následného prodeje vlastních výrobků.

Děti nabízely výrobky, které ve spolupráci s pedagogickým dozorem samy vyráběly. Nejvíce žádané byly svíčky a výrobky z keramické dílny. Dětský domov v Lipové pevně doufá, že postoupí do celostátního kola, které se bude konat dne 26. června v ZOO v Praze.

Soňa Kubičinová