Vyjít z domu, přeběhnout ulici a být ve škole. To je sen mnoha dětí i rodičů, který se některým plní. Děti v Děčíně ale mohou skončit ve škole vzdálené téměř dva kilometry i přesto, že mají školu na druhé straně ulice.

V Děčíně je 11 městských základních škol, jejichž spádovost určuje vyhláška. Většinou přijímají děti ze svého nejbližšího okolí. Existuje ale jedna výjimka - střed levobřežního centra. Z části centra Podmokel totiž musí přijímat děti až v téměř dva kilometry vzdálené základní škole ve Vojanově ulici v Dolním Oldřichově.

„Rozumím tomu, že jsou Podmokly velké a musí se rozdělit. Přestože už mám větší děti, tak si umím živě představit překvapení rodičů, kterým řeknou, že je do školy ve vedlejší ulici nemusí přijmout. To si neumím představit, že by se stalo mně,“ poznamenala Petra Oujezká z Podmokel, která na nelogičnost opatření upozornila na sociálních sítích.

Nejbližší škola na Máchově náměstí má kapacitu 530 dětí. Kromě děčínských školáků do ní chodí také děti z okolních obcí Malšovice a Dobkovice. Pokud děti z Podmokel na této základní škole neuspějí, přijmout je musí právě až vzdálená škola ve Vojanově ulici.

Školu ve Vojanově ulici mají jako spádovou také děti z Přípeře. Ty to sem mají o další kilometr dál. Pokud navíc jedou do školy autobusem, tak musí v Podmoklech přestupovat. Přitom jedním z argumentů, proč na Máchovku míří děti z Dobkovic a Malšovic, je cesta bez přestupů.

Někteří rodiče podmokelských školáků si ale myslí, že by mohly jejich děti patřit spádově pod jinou, bližší školu. Například tu v ulici Na Stráni. „Vím, že se dějí nespravedlnosti. Ale tohle mi přijde ultranespravedlivé. Takovému rozdělení města nerozumím,“ povzdechla si Petra Oujezká.

JASNÁ PRAVIDLA

Škola v Máchově ulici bude muset podle ředitelky Aleny Tomáškové některé děti po dubnových zápisech odmítnout. Pro jejich přijímání má totiž stanovená jasná pravidla. „Nejprve přijmu děti ze spádové oblasti, pak děti z Dobkovic a Malšovic, následně děti, které mají na naší škole sourozence. Teprve když zbudou volná místa, budu moci přijmout další děti,“ popsala ředitelka postup při přijímání prvňáčků.

Podklady pro městskou vyhlášku dělící Děčín na spádové oblasti, kterou schválili zastupitelé, připravovali magistrátní úředníci. Není přitom jasné, jak postupovali při rozhodování, která ulice bude spadat pod kterou školu. Konkrétní odpověď na postup při tvorbě spádových oblastí magistrát nedal. Argumentuje pouze zákonem.

„Obec musí zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Na území obce se vymezí školské obvody spádové školy. Obec má povinnost každému dítěti z jejího území zajistit místo ve škole,“ řekla mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

Postup města je tak v souladu se zákonem, místo pro děti totiž nemusí být zajištěné v nejbližší škole.

„Aby nedošlo k situaci, kdy do škol především v centru města spadá více dětí, než jaká je kapacita školy, bylo nutné na základě dostupných evidenčních a analytických podkladů přistoupit k úpravě staré vyhlášky,“ dodala mluvčí Lakomá.

Zápis do děčínských základních škol se uskuteční už příští týden. Děti se svými rodiči přijdou v pátek 13. dubna od 8 do 17 hodin a dítě bude zapsáno do školy, do které spádově spadá. Rodiče musí k zápisům přinést kvůli potvrzení trvalého bydliště občanské průkazy.