Více než za půlkou je druhý běh na letním táboře Janovka u Velkého Šenova, který každoročně pořádá 5. pionýrská skupina z Děčína. Užívají si ho na čtyři desítky dětí z Děčínska. Soutěže a celý program je koncipovaný jako cesta do pravěku.

Děti postupně procházely dobou bronzovou, kamennou i ledovou. V každém období si vyzkoušely mnoho zajímavých činností a při soutěžních kláních si užily spoustu legrace. V době kamenné bylo jedním z témat byla i výroba keramiky. Na svém hrníčku si dal každý opravdu záležet a povedlo se i závěrečné vypalování v přírodní peci.