V neděli 6. června vyrazilo na trasu dlouhou asi 2 kilometry z parkoviště ve Všemilech prvních pár skupinek. Brzy se ukázalo, že lidem tyto akce chyběly, přispělo hezké počasí a za krátko bylo na trase s rodiči více než sto dětí a další stále přibývaly. Po cestě se plnily různé úkoly celkem na deseti stanovištích.

Děti rozpoznávaly stopy, skládaly zbraň, na airoftové střelnici si mohly vystřelit na terč, u sanitky zkoušely základy první pomoci, ohledavaly místo činu a nakonec si mohly prohlédnout plně vybavený bunkr. S vyplněnou kartičkou ze všech stanovišť pak následovala odměna v podobě drobných dárečků a samozřejmě nějaká ta sladkost.

Radost ve tvářích dětí byla vidět na první pohled. Organizátoři s tak hojnou  účastí ani nepočítali, přesto odměna zbyla na každého. Odpoledne pro děti končilo v 15 hodin První ročník se vydařil na jedničku a poděkování patří všem, kteří se na akci pro děti bez nároku na cokoliv podíleli, zejména pak všem na stanovištích, kteří se o děti starali a také všem, kteří všem, kteří odměnami pro děti akci sponzorovali. Veliká účast a spokojenost všech účastníků nás zavazuje pokračovat v této činnosti i v dalších letech.

Rostislav Kakara