Skoro dva tisíce kluků a děvčat i dospělých se zapojuje do zájmových, kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších činností, které nabízí děčínský Dům dětí a mládeže v Teplické ulici. Jde o největší zařízení svého druhu v Ústeckém kraji. Jenže léta bojuje s nedostatečnými prostory. Další navíc ale zřejmě nezíská. Přestože se k tomu nabízela vhodná příležitost při hledání jiného provozovatele místního Kulturního a společenského střediska (KaSS).

„Věřil jsem, že vedení města naši svízelnou situaci s absolutní stísněností prostor pochopí a budovu v Divišově ulici se všemi náležitostmi převede do naší správy. Nestalo se tak. Radní rozhodli ve prospěch městské knihovny. Myslím, že tamních prostor na uskladnění knížek je dost škoda,“ tvrdil rozmrzele ředitel domu dětí Zdeněk Kult.

Připomněl, že zájemců o nabízené aktivity přibývá. Dům má i dostatek zkušeností s organizováním jazykových kurzů a bylo by je možné skloubit s těmi, které se konají v současném středisku.

„Dokázali bychom prostory využívat efektivněji, než se tak děje dosud. Není přece možné, aby se třeba pětadvacet dětí tísnilo v kumbálku našeho domu a v Divišovce byly třídy skoro poloprázdné,“ dodal ředitel Kult.

S jeho tvrzením ale nesouhlasí radní Valdemar Grešík. Sám se jednání rady města, kde se rozhodovalo o výběru nového provozovatele střediska, nezúčastnil. Upřednostňuje ale knihovnu.

„Některé kurzy mají sice méně účastníků, ale třeba zájem o takovou angličtinu je obrovský. Myslím, že svěření dalšího provozu současných aktivit střediska městské knihovně je spojením logičtějším, než by tomu bylo v případě domu dětí. Navíc si myslím, že jeho záměr nebyl úplně tak jasně rozpracovaný, aby se o něm dalo kvalifikovaně rozhodnout, “ uvedl Grešík zvolený děčínským zastupitelem a radním z kandidátky Volba pro město.

Dům dětí už několik let žádá město o finanční prostředky na přestavbu, která by přinesla i rozšíření prostor.

„Ten projekt je z roku 2002. Tehdy šlo o investici za sedmnáct milionů korun, dneska by ty náklady byly určitě vyšší. Jenže v rozpočtu se potřebné peníze stále nepodařilo najít. Takže naše problémy se vlečou dál a vypadá to, že nikoho nezajímají,“ posteskl si ředitel Kult.

Rozhodnutí rady o tom, že svěří KASS knihovně, bylo jednoznačné.

„Osobně jsem to vnímal jako soulad s aktivitami, které naši knihovníci vyvíjí nebo se chystají v brzké budoucnosti rozvíjet. Posláním knihovny není samozřejmě jenom půjčování knížek, ale také vzdělávání. Hlasoval jsem proto pro knihovnu,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Samler.

Dodal, že jak knihovna, tak dům dětí jsou příspěvkovými organizacemi města. Stísněnost prostor domu dětí je možné řešit i dohodou o využití některých částí stávajícího střediska s jeho novým provozovatelem. Navíc se do budoucna počítá se spojením domu v Teplické ulici s domem dětí na Letné, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj.

„Představa, že prostory střediska využijeme jen jako nějaké úložné místo na knihy, je našim plánům hodně vzdálená. S ničím takovým nepočítáme.V úvahu by přicházely pouze sklepy, ale ty jsou vlhké. Především tam chceme vedle zachování jazykových kurzů rozvíjet nové aktivity. Patří mezi ně i záměr organizování vzdělávacích programů pro seniory s důrazem na počítačovou gramotnost a pořádání přednášek,“ poznamenal ředitel knihovny Ladislav Zoubek. Knihovna si tak prý může osvojit činnosti, které by mohla úspěšně rozvíjet po plánovaném přemístění do zrekonstruovaného Atlantiku. Ten se má stát multifunkčním centrem se zázemím pro práci knihovníků i další aktivity.

„I to byl důvod, proč jsem hlasoval pro převedení stávajících činností a budovy kulturního střediska v Divišově ulici právě knihovně,“ uvedl ředitel městského divadla a děčínský radní Petr Michálek.