Návštěvníci Národního parku České Švýcarsko se v současné době mohou zlobit na nekvalitní povrch některých cest. Na vině je ale deštivé počasí, lesnické práce a s nimi spojený odvoz dřeva. Právě těmi trpí cesty nejvíc. Přitom někteří lidé tvrdí, že těžba dřeva do území národního parku rozhodně nepatří.

„Toto tvrzení by bylo pravda, kdyby lesy na území národního parku byly přírodní nebo alespoň přírodě blízké,“ řekl Jan Drozd, ředitel odboru péče o ekosystémy.

Kácí nepůvodní dřeviny

V Národním parku České Švýcarsko proto lesníci kácí ty dřeviny, jež tu nejsou původní. „To znamená takové, které tu byly uměle vysazeny, jako třeba borovice vejmutovka či douglaska,“ vysvětlil mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Poznamenal, že správci kácí i dřeviny nepůvodní stanovištně. Tedy ty, které sice v oblasti běžně rostou, ale člověk je začal uměle pěstovat i v místech, kde by bez jeho pomoci vůbec nerostly. „Samozřejmě se všechny tyto stromy sázely především kvůli dřevu už od dob, kdy tu hospodařili Kinští, my ty nepůvodní kácíme a také prosvětlujeme smrkové porosty,“dodal mluvčí.

Nutnost lesnických zásahů je podle odborníků dána staletími lidského hospodaření na území dnešního národního parku. Správa parku v roce 2000 převzala péči o lesy, které se do značné míry bez zásahů člověka neobejdou. Pokud by lidé v současné době přestali v lesích hospodařit, mohlo by dojít k jejich rozsáhlému odumření. Aby zdejší lesy zůstaly nadále zelené, musí být jejich struktura průběžně upravována tak, aby bylo v budoucnu možné od hospodaření ustoupit. Dosažení takové změny je otázkou několika desetiletí.

Dřevo nemohou vyvézt z lesa

„Těžba dřeva je především prostředkem k provedení přeměn lesních ekosystémů, “ vysvětlil Jan Drozd a zdůraznil, že s těžebními zásahy souvisí také vyvážení dřeva z lesa, které je ztíženo dlouhodobě vlhkým počasím. Cesty jsou v důsledku dešťů poměrně měkké a jejich poškození vyvážecí technikou rozsáhlejší. Dřevo přitom z lesa vyvezeno být musí, aby nedošlo k rozmnožování kalamitních škůdců.

„Veškeré cesty budou po ukončení lesnických prací opět uvedeny do původního stavu,“ slíbil mluvčí Salov s omluvou a přáním, že aby veřejnost měla pro nezbytné lesní práce pochopení.