Začátek Starokřečanských slavností byl jako tradičně na místním fotbalovém hřišti a to v sobotu 12. července. Tam byly pro ty nejmenší připraveny různé prázdninové hry se sladkou odměnou. Pro ty odrostlejší byl připraven kulturní program jako jízda na koních či v kočáře, bohatý stánkový prodej a ukázka tradičních řemesel. V podvečer se v kostele sv. Jana Nepomuckého uskutečnil koncert chrámové hudby. Slavnosti zakončila zábava v místním kulturním domě, k tanci a poslechu zahrála kapela U- Style.