Těchlovice na začátku příštího roku oslaví významné jubileum, uplyne 25 let od znovuzískání jejich samostatnosti. Těchlovice byly totiž v poválečných desetiletích nejprve připojeny k Boleticím a společně s nimi následně k Děčínu. O získání samostatnosti pak rozhodlo v roce 1996 referendum. Svou největší slávu ale zažily Těchlovice za první republiky, kdy zde žilo více než 1200 obyvatel, to je téměř dva a půlkrát více než nyní.