Ve více než 450 let staré památce, která má symbolicky číslo popisné 1, by mohla být výstavní síň, ubytovna pro turisty na půdě nebo jiné veřejné prostory. 

Ekonomické využití například v podobě vinárny by se v Markvarticích podle starosty Tomáše Renky pravděpodobně nevyplatilo. „Zámek jednoznačně opravit chceme, jeho záchrana je pro nás důležitá. Nyní vedeme diskuze o tom, jaké by mohl mít využití. Zároveň směřujeme k projektové dokumentaci,“ popsal současnou situaci starosta.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkNejvětším problémem je nyní voda prosakující do sklepu zámku. Její hladina dosahuje i několika desítek centimetrů, záleží na počasí i na průtoku Bystré. „Vodu jsme se snažili ze sklepa vysát. Když se nám to podařilo, našli jsme na dně velmi silnou vrstvu bahna. Takže zajištění hydroizolace bude společně se střechou jedním z prvních kroků při záchraně zámku,“ přiblížil první kroky markvartický starosta. Úplně nejdříve ale bylo potřeba vyřešit zajištění celé stavby, protože ve stěnách byly velké praskliny. Pokud by je obec neřešila, mohlo by v příštích letech hrozit zřícení domu.

Rekonstrukce by mohla vyjít až na několik desítek milionů korun, to si Markvartice ze svého rozpočtu nebudou moci dovolit. „Ročně hospodaříme s 12 až 13 miliony korun, takže pro nás neexistuje jiná cesta než financovat opravu prostřednictvím dotací,“ zmínil Renka.

Že je markvartický zámeček vzácnou památkou, potvrzují i památkáři. Podle nich se jedná o ojedinělou intarzní renesanční stavbu, která byla původně tvrzí. Podobných staveb v regionu příliš není. „Červený dvůr vznikl jako sídlo majitelů panství Schoenfeldů roku 1568. Je přístupný přes kamenný jednoobloukový most. Od roku 1631 Markvartice přešly do majetku děčínských Thunů. Ti ho používali jen pro správu panství. Po roce 1945 přešel do majetku JZD,“ nabízí stručný pohled do historie zámku, který je chráněný již od roku 1958, památkový katalog Národního památkového ústavu.

Markvartický zámek zažil kromě rozkvětu i stinná období a je spojen s vymřením rodu Vartenberků v Čechách. V roce 1625 se totiž poddaní vzbouřili proti Jindřichu Ottovi z Vartenberka, který vlastnil panství teprve několik let. Tehdejší obyvatelé Markvartic a přilehlých vsí dál už nechtěli trpět krutosti, kterých se na nich dopouštěl. Posledními kapkami byla nucená katolizace a zákaz posvícení. Vesničané tehdy obklíčili zámek, a když se dozvěděli, že se Jindřich Otto chystá k obraně zámku, zaútočili na něj. Kromě Jindřicha Otty tehdy zabili i jeho ženu.