Děčín v současné době trápí řada dopravních omezení. Kromě Dělnické je to také Kamenická ulice. Mnohem více ale dopravu zkomplikuje plánovaná stavba Vilsnické spojky.

„Děláme co jde, protože co nevidět začíná výstavba Vilsnické spojky, a přitom se počítá s Dělnickou ulicí jako s objízdnou trasou za uzavřenou Ústeckou ulici. Věřte, že naší snahou je komplikovat život občanům co nejméně," říká náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl.

Nepomáhá ani ukládání pokut za nedodržení termínu zvláštního užívání komunikace. Podle Jiřího Anděla totiž podobné pokuty práce na stavbě na Dělnické neurychlí.

Stavba měla být původně hotová loni na podzim, její prodloužení si ale vynutila výměna a přeložení plynového potrubí.

„Ze strany SVS mohu potvrdit, že naše stavba probíhá v pořádku. Termín dokončení stavby je stanoven do 30. září, pokud se na stavbě nevyskytnou ještě nějaké komplikace," uvedl mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík.

Kromě Dělnické se staví již několik let také na Kamenické ulici a připravují se další velké investice, které se dotknou dopravy. Kromě Vilsnické spojky je to například oprava mostu v Pivovarské ulici u Ovčího můstku nebo oprava kanalizace na Teplické ulici v Podmoklech.

„Celá léta Děčín volal po tom, aby správci sítí konečně začali investovat také 
v Děčíně, když už tady platíme za drahý plyn, vodné 
a stočné, elektřinu i teplo. Teď se to daří, jenže zase všechno naráz," dodává náměstek primátorky Jiří Anděl.

Po dokončení rekonstrukcí tak Dělnickou zaplaví doprava, která běžně míří proti Labi po Ústecké ulici.

Děčín si během stavby Vilsnické spojky vyzkouší, jaké by bylo mít ve městě jen jeden most. S největší pravděpodobností totiž bude uzavřen podmokelský sjezd z Nového mostu, veškerá doprava tak bude muset jet přes město a Tyršův most. To se bude denně týkat tisíců aut, včetně těžkých kamionů.

Vilsnická spojka je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem.

Stavba zahrnuje vybudování komunikace v úseku od nadjezdu vlečky Kovošrotu po napojení na stávající most přes Labe. Délka nového úseku je zhruba 1,9 kilometru. Jen ramena mimoúrovňové křižovatky by měla mít kolem půl kilometru.