Návrat stavebních dělníků do Podmokel umožnilo podepsání dvou dodatků k původní smlouvě, které zástupci města i Strabagu podepsali tento týden. „Jsem přesvědčen, že gros by mohlo být hotovo v červnu. Zbývající část by pak měla být hotová podle optimistické varianty letos v září,“ uvedl náměstek primátora pro rozvoj Vladislav Raška (Náš Děčín), který se omluvil za problémy způsobené značným prodloužením první etapy.

Ta měla být totiž podle původních plánů hotová už loni v květnu. Jenže do toho vstoupilo špatně vytyčené vedení plynu, spory s podmokelskou farností, které část pozemků na Husově náměstí patří, nebo pochybnosti o kvalitě dosud provedených prací.

V jednu chvíli bylo podle primátora Jaroslava Hroudy (ANO) ve hře dokonce i vypovězení smlouvy s firmou Strabag. „Víme, že tam jsou nějaké vady a nerespektování původního projektu, podali jsme trestní oznámení. Odstoupení od smlouvy by ale mohlo znamenat mnohaleté průtahy a my bychom tuto část nemohli používat. Město by to také stálo mnohem větší peníze,“ řekl primátor Hrouda.

Pro město by takový krok znamenal vypořádat se se Strabagem a najít nového zhotovitele prací. Firmy přitom o zaskakování u rozjetých staveb moc velký zájem nemají. Kromě jiného by totiž bylo složité řešení případných reklamací.

Trestní oznámení

V březnu loňského roku podalo město trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvodem bylo zjištění nesouladu provedení stavby s projektovou dokumentací. Policie si nechala zpracovat znalecký posudek.

Ten si také u soudního znalce objednalo město, kdy specifikovalo konkrétní otázky ke stavbě. Na posudek nyní město čeká. Na jeho zpracování má expert čtyři týdny poté, kdy obdrží výsledky z laboratoře, která nyní vyhodnocuje nedávno odebrané vzorky. Podle předpokladů by tak mohlo mít město verdikt na přelomu dubna a května.

Právě těch částí, kterými se policie a znalec zabývají, se nové dodatky netýkají. „Znalecký posudek je podkladem pro to, abychom mohli použít smluvní podmínky a zákon. Důležitým pro nás bude moment převzetí stavby,“ vysvětlil městský právník Narcis Tomášek.

Podle uzavřených dodatků by mělo město oproti původní částce 45 milionů, kterou Strabag vysoutěžil, ušetřit. „Pokud započteme všechny více a méněpráce, je rozdíl 2,8 milionu ve prospěch města Děčín,“ přiblížil rozdíl v ceně vedoucí odboru rozvoje Petr Kužel.

Stížnosti lidí

Řada lidí si v uplynulých měsících stěžovala na to, že radnice o průběhu jednání a dalším vývoji revitalizace téměř neinformuje. „Obyvatele našeho města jsme nemohli o stavu stavby průběžně informovat, vycházeli jsme z doporučení našich právníků, abychom nenarušili průběh vyjednávání,“ vysvětlil primátor.

První etapa dlouho chystané revitalizace Podmokel začala před dvěma lety v březnu. Projekt vycházel z otevřené architektonické soutěže, do které se přihlásilo deset architektonických studií. Komise vyhodnotila jako nejlepší návrh studia re-architekti. Revitalizace je první velkou opravou čtvrti po desítkách let. Například na ulici Prokopa Holého vznikla nová alej, hotové jsou také dlažby na chodnících.