Nečekaný objev se podařil stavbařům při obnově mostku přes Jílovský potok v Děčíně. Při odbourávání toho stávajícího našli základy jiného mostu, který stál na stejném místě do konce 20. let minulého století.

Nový most buduje Ředitelství silnic a dálnic v těsném sousedství historického Ovčího můstku z konce 16. století v Pivovarské ulici. „Most, jehož základy firma s nezvyklou péčí odhalila, vznikl až poté. Domnívám se, že byl vybudován v souvislosti s výstavbou budovy podmokelského nádraží v letech 1867 až 1869 či Duchcovsko–podmokelské dráhy v letech 1868 až 1871,“ řekl děčínský historik a archivář Jan Němec.

Most poničený povodní v roce 1927.Zdroj: Archiv Státního okresní archiv Děčín

Most přes Jílovský potok tak pochází z doby, kdy se začaly tehdejší samostatné Podmokly velmi prudce rozvíjet, na čemž měla v polovině 19. století největší zásluhu právě železnice.

Nedaleko odsud, za dnešní restaurací Černé Kladno, byl totiž pískovcový lom Schinderwand, ze kterého se vozil kámen na stavu trati. V době zahájení jejího budování ale byl v těchto místech pouze brod.

Brodem nebylo možné dopravovat těžký kamenný náklad, stejně tak nebylo možné povozem přejet Ovčí můstek, který je strmý a v horní části značně prohnutý. Doba stavby mostu tak není úplně jistá. V roce 1888 byl však už zakreslený v plánech této části tehdejších Podmokel.

Na svém místě ale most nezůstal dlouho. V červenci 1927 jej značně poškodila povodeň na Jílovském potoce. Velká voda tehdy napáchala škody například i v Telnici na Ústecku.

O rok později zde proto vyrostl nový most, který sloužil až do letošního roku. V současné době tak na místě bývalého brodu vzniká v pořadí už třetí most.

Základy původního mostu se do dnešních dnů pravděpodobně nedochovaly celé. „Při dokumentaci nálezu, který nahlásili sami stavbaři, což nebývá příliš obvyklé, jsme naměřili jeho šířku přibližně 160 centimetrů. To samozřejmě nemůže být šířka celého mostu,“ uvedl ředitel děčínského oblastního muzea Vlastimil Pažourek.

Nedávno se do Státního okresního archivu v Děčíně dostala i fotografie poškozeného původního mostu. „Fotografie je součástí sbírky spolku Heimatverband Kreis Tetschen – Bodenbach, předané Státnímu okresnímu archivu Děčín,“ upřesnil ředitel okresního archivu Jan Němec.

S obnovou mostu postaveného v roce 1928 začalo Ředitelství silnic a dálnic na jaře letošního roku, práce však kvůli chybějícím povolením dlouho stály. Naplno se rozběhly až na přelomu léta a podzimu. Podle představ investora by nový most měl stát do konce letošního roku.