„Již v počátku město nepovolilo stavbu rekonstrukce kabelových rozvodů v plném rozsahu, kdy společnost žádala o povolení zvláštního užívání místních komunikací včetně chodníků pro území Wolkerova, El. Krásnohorské, Riegrova, Vokolkova, Tylova, Nedbalova, Vrchlického, Hluboká a Jedličkova," uvedla mluvčí města Markéta Lakomá s tím, že práce měly být prováděny v jednotlivých etapách, aby se předešlo kolizím s jinými stavbami. Jakou pokutu město udělilo ale zatím nezveřejnilo.

„Bohužel již koncem června jsme zjistili, že zhotovitel neplní podmínky rozhodnutí a nerespektuje podmínky pro zásah do komunikací. Na závady v dláždění chodníků, znečišťování ulice a nedostatečné dopravní značení byli zástupci společnosti upozorněni a ani poté nedošlo ke zlepšení situace. Další kontrola opět odhalila již zmíněné nedostatky," řekla Marie Blažková, primátorka města. Město tedy se společností zahájilo správní řízení, jehož výsledkem bylo uložení pokuty. Nyní se práce posunuly do další etapy, a to do ulice Riegrova, kde dochází ke stejným problémům.

„Naši úředníci provádějí kontroly minimálně třikrát v týdnu. Snažíme se, aby okolí školy a školky bylo pro děti co nejbezpečnější. Je to však velmi obtížné," dodala primátorka města.