V roce 1847 byl v Děčíně založen první včelařský spolek na území tehdejšího Rakousko – Uherska   a současně třetí, historicky nejstarší včelařský spolek v celosvětovém měřítku.

Včelařské organizace na Děčínsku připravily několik významných propagačních akcí.  Jejich cílem je zvýšení rovnoměrného zavčelení území a tím vytvoření stabilních předpokladů pro  činnost včel v přírodním prostředí.

Zejména opylovací činnost je z hlediska množství a kvality zemědělské produkce dlouhodobě nenahraditelná. Pro rovnoměrné zavčelení krajiny je důležitý dostatečný počet  včelařů.

K 165. výročí organizovaného včelařství   vydala děčínská základní organizace ČSV bulletin. Jeho vydání podpořilo město Děčín a  za významné podpory Magistrátu Města Děčína. Zájemci o včelaření mohou tiskovinu získat na letošních včelařských akcích v Děčíně.

Významnou událostí se stává také  oblastní kolo celostátní soutěže Zlatá včela.  Uskuteční se  20. – 22. dubna za účasti více než 80 mladých včelařů. Soutěžit budou  v areálu Střední zahradnické a zemědělské školy A. E. Komerse v Děčíně – Libverdě.

Vrcholem osvětové letošní činnosti včelařských spolků v děčínském regionu bude účast na tradiční zářijové zemědělské výstavě konané v areálu Střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně – Libverdě. Výstava bude probíhat v termínu od 14. do 16. září letošního roku a její součástí bude i představení zdraví prospěšných včelích produktů a včelaření jako společensky přínosné činnosti.