Dříve než se do nových kanceláří přemístí samotní úředníci, je třeba převézt celý archiv stavebního úřadu.

„O ukončení stěhování budeme včas informovat. Upozorňujeme občany, že v této době je možnost využití tohoto archivu omezená a v případě potřeby je třeba předem kontaktovat pracovnice stavebního úřadu, které potřebné dokumenty zajistí,“ řekla Ivana Šejnohová, pověřená zastupováním vedoucího odboru stavebního úřadu.

Stavební úřad v současné době sídlí ve 4. patře budovy magistrátu na Mírovém náměstí. Na podzim se přestěhuje do budovy v ulici 28. října, do prostor, kde dosud sídlí živnostenský úřad. Do nových prostor budovy B2 se přestěhuje oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend a také oddělení obecního živnostenského úřadu. Do uvolněných kanceláří se přemístí stavební úřad. Na podzim čeká stěhování i odbor rozvoje. Nová budova magistrátu B2 bude sloužit jako centrální archiv a správní agendy. Celkové náklady na stavbu byly 44 805 450 korun, dotace dosáhla 37 milionů. Do poloviny srpna by mohl být objekt zkolaudován.

Původní budova magistrátu, ve které sídlilo oddělení silničního, správního a dopravního úřadu a odbor školství a kultury, byla již v nevyhovujícím stavu a neodpovídala potřebám úřadu.

ČÍSLO DNE: 44
Na tolik milionů korun vyšla stavba budovy B2, většinu pokryla dotace.

Romana Silvarová