Nadřízení vytýkali Bajerovi průtahy a manipulaci s vyhotovenými rozhodnutími. Podle dřívějších vyjádření místopředsedy děčínského okresního soudu Jiřího Gloce Bajer použil při vyhotovení rozhodnutí odůvodnění z jiných rozsudků. Měl se tím dopustit podvodu a ohrozit důvěru v nezávislé a spravedlivé rozhodování soudu. „Chlapsky je potřeba říct, že to bylo špatně, velká hloupost,“ přiznal se podle ČTK k části vytýkaným prohřeškům Bajer.

I díky tomu odešel od NSS pouze se snížením platu o 30 procent na dva roky. To jej připraví o přibližně 750 tisíc korun.Bajer u NSS tvrdil, že měl příliš mnoho práce. Podle zjištění soudu, u kterého se žaloba projednávala, měl v posledních měsících více případů, než kolik byl průměr u děčínského okresního soudu. Někdy to bylo i dvakrát více, než kolik byl průměrný počet případů.

V této části žaloby kárný senát Bajera uznal vinným, naopak ve druhé části žaloby jej viny zprostil. Ta se měla týkat údajného nevhodného chování soudce Bajera na veřejnosti. Spočívat mělo v tom, že si podle pedagogů přišel do školy pro svou dceru, kterou měl plačící odvléct z vyučování. To však žalovaný soudce odmítl s tím, že jde o mstu vůči němu a o zamezení možnosti se setkávat s dětmi. Před soudem pak Bajer řekl, že pro dceru přišel o přestávce.

Zároveň při jednom z dřívějších jednání řekl, že učitelka je kamarádkou jeho bývalé manželky. Podle Nejvyššího správního soudu nelze prokázat, že se skutek stal tak, jak je popsaný v žalobě. Proto Radomila Bajera v tomto bodě žaloby zprostil.

Deník se snažil kontaktovat soudce Bajera a také místopředsedu děčínského soudu Jiřího Gloce, avšak neúspěšně.

Zjišťoval informace o příbuzných

Pro Radomila Bajera to během jeho soudcovské kariéry není první setkání s kárnou žalobou před NSS. Předseda krajského soudu Luboš Dörfl na něj podal kárnou žalobu kvůli neoprávněným vstupům do informačního systému soudu, v němž si měl opatřovat informace o svých rodinných příslušnících, aniž to souviselo s některým z jeho případů. Dörfl se začal věcí jako kárný žalobce zabývat na základě podnětu ústecké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu. Žaloba, kterou Dörfl podal před dvěma lety v květnu, ale nakonec trestem neskončila. NSS totiž řízení zastavil kvůli jeho promlčení.

Kárné žaloby míří k Nejvyššímu správnímu soudu nejčastěji kvůli průtahům, kdy jednotliví soudci nestíhají své případy vyřizovat včas, a porušením povinností soudce.

V drtivé většině případů kárný senát NSS přistoupí k potrestání soudce srážkou z platu, v těch nejzávažnějších jej odvolá z funkce. Takový případ se děje v průměru jednou ročně.