Děčínský primátor Vladislav Raška byl středem zájmu médií kvůli zakázce na demolici Atlantiku. Z toho, že porušil zákon, jej obvinili zastupitelé z Volby pro město. ODS proto tomuto uskupení vypověděla dohodu o spolupráci.

Jaké byly důvody vypovězení dohody o spolupráci?
Byly to především tři důvody. Tím prvním byla dlouhodobá kritika ODS v našem městě. Druhý důvod bylo neustálé vměšování se do věcí, do kterých jim nic není. Tím myslím čistě vnitrostranické záležitosti jako přijímání nových členů, černé duše atd. A třetím důvodem je ta neskutečně zkreslovaná kauza „Atlantik“, kterou rozehrál pan Pažourek společně s Lidovými novinami minulý týden.

Takže přetekl pohár?
Ano, i tak by se to dalo říct. Pan Pažourek společně s paní Dostálovou zásobovali mimo jiné média materiály vyžádanými pro práci a posouzení členů kontrolního výboru, přidali k nim patřičný příběh a skandalizovali primátora. To vše ještě před tím, než kontrolní výbor přijal závěr ve věci samotné. Mimochodem kontrolní výbor konstatoval, že zákon porušen nebyl.

Přesto, nemyslíte, že čtyři měsíce před volbami to může být vnímáno spíše jako předvolební tah?
Jak to bude vnímat jeden konkrétní čtenář Deníku, nechám plně na jeho uvážení, nicméně VPM, minimálně v osobách Pažourek a Dostálová, dohodu vypověděla již zhruba tři čtvrtě roku zpátky. Když jsme svolali jednání Klubu zastupitelů ODS, které jednomyslně schválilo tento návrh na ukončení dohody o spolupráci, tak první, kdo se to ode mě dozvěděl, byl pan Grešík, a to včetně zdůvodnění. Až poté jsme to dali médiím. To je ten obrovský rozdíl ve způsobu komunikace postavené na elementární slušnosti. Z toho by mělo být patrné, že ten, kdo si tu dělá dlouhodobě svou předvolební kampaň, je VPM a ne Vladislav Raška.

Ukončili jste tedy dohodu o spolupráci, nicméně Valdemar Grešík zůstává nadále radním. Nejde to trochu proti sobě?
Podívejte, já tyto dvě věci nespojuji. Naučil jsem se výrazně odlišovat Valdemara Grešíka na straně jedné a paní Dostálovou s panem Pažourkem na straně druhé. Budu rád, když rada města dokončí svůj mandát ve stávajícím složení.

Umíte si představit spolupráci s VPM i po podzimních volbách?
Tak především záleží na občanech našeho města, komu dají v podzimních volbách důvěru. V případě, že oběma politickým subjektům, tak bude záležet na tom, kdo bude za VPM zvolen a s jakým půjdou programem do voleb. Nicméně si spolupráci s lidmi typu Vlastimila Pažourka umím jen těžko představit.

Když trochu obrátíme list. Minulý víkend probíhal kongres ODS. Jste spokojen s jeho výsledkem?
Já to vnímám ve dvou rovinách. Ústecký kraj nominoval na předsedu strany Petra Nečase a Alexandra Vondru na pozici místopředsedy. Z tohoto úhlu výsledek považuji za úspěšný. Druhou rovinou je obraz ODS v očích široké veřejnosti. A tady si myslím, že to nemohlo dopadnout lépe. Takže rozhodně absolutní spokojenost.

Přesto změny nemohou začít a skončit volbou nejvyšší reprezentace. Co by podle Vás dál strana měla udělat pro to, aby se jí vrátili ztracení voliči?
No ta cesta je jasná. Řekl ji na kongresu Petr Nečas a já ji plně schvaluji. Je třeba, aby ti, co chtějí o věcech rozhodovat, vystoupili z řady a přihlásili se o zodpovědnost veřejně. Musíme bojovat proti těm, kteří chtějí rozhodovat a přitom nechtějí jít s kůží na trh. To je cesta správným směrem.

Může mít kongres a duch jeho výsledku vliv i na sestavování kandidátek v komunálních volbách? V Praze se něco takového děje.
Tak neřekl bych, že to bude přímo jen reakce na kongres. My jsme si prošli i v Děčíně nelehkým obdobím v souvislosti s odebráním licence atd. Hlavním kritériem nesmí být, jestli ten či onen chce být primátorem, náměstkem nebo radním…. Jde především o to, abychom jako ODS dokázali přesvědčit a získat tím podporu lidí pro další směrování budoucnosti našeho krásného města. Rozhodně bych rád prosadil změny na naší kandidátce oproti roku 2006.