Trend předvídaný v celé republice se během loňského sčítání lidu potvrdil také na Děčínsku. Lidí zde ubylo, navíc výrazně přibylo seniorů. Vyplývá to z předběžných výsledků sčítání, které zveřejnil Český statistický úřad.

K 26. březnu loňského roku žilo v okrese Děčín 133 128 lidí, o deset let dříve to bylo 133 887. Zatímco mužů ubylo za posledních deset pouze čtyřicet, mnohem znatelnější je propad v počtu žen žijících na Děčínsku. Těch ubylo přibližně sedm stovek a jejich podíl na celkovém úbytku obyvatel Děčínska je téměř stoprocentní.

Za tak výrazným poklesem počtu žen, kterých v okrese Děčín žije přibližně o dva tisíce více než mužů, stojí s největší pravděpodobností častější odstěhovávání se z regionu.

Zajímavá čísla poskytlo sčítání také při zjišťování věku obyvatel. Podle výsledků sčítání Děčínsko za posledních deset let velmi výrazně zestárlo.

Věkovou kategorií, která zaznamenala za posledních deset let nejvýraznější změnu, je kategorie lidí starších 65 let. Těch přibyly téměř tři tisícovky a v současné době jich na Děčínsku žije přibližně dvacet tisíc. Ještě v roce 2001 to bylo jen šestnáct a půl tisíce. Potvrzují se tak dlouhodobé údaje o prodlužující se střední délce dožití, tedy průměrného věku obyvatel daného regionu.

Nejvíce seniorů přibylo ve správním obvodu Děčína, kde statistici napočítali téměř o 1800 seniorů více než v roce 2001.

Ve zbývajících dvou věkových kategoriích ubylo přibližně stejně lidí. Dětí žije na Děčínsku o 1939 méně než před deseti lety, lidí v aktivním věku, tedy od 15 do 64 let věku, o 1817 méně.

Vývoj v počtu obyvatel

Obyvatel 133 128 (133 887)

Úbytek obyvatel okresu Děčín v letech 2011 a (2001)

Z toho žen 67436 (68149)

Z toho mužů 65692 (65738)

Lidé ve věku 0 - 14 let 20 805 (22 744)

Lidé ve věku 15 - 64 let 92 872 (94689)

Lidé starší 65 let 19 451 (16 454)

Svobodné ženy 24 908 (23 481)

Vdané ženy 25 863 (28 977)

Rozvedené ženy 8641 (6996)

Svobodní muži 30 788 (28 942)

Ženatí muži 25 903 (28 979)

Rozvedení muži 7 155 (5662)

(údaj v závorce počet v roce 2001)

Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Kromě výrazného stárnutí populace zjistili statistici další zajímavý údaj soužití požehnané úřady či knězem vychází z módy, snížil se totiž velmi výrazně počet ženatých mužů a vdaných žen a zároveň narostl počet svobodných. Vdov a vdovců je na Děčínsku přibližně stejně jako před deseti lety.

Za pouhých deset let ubylo mezi muži tři tisíce ženáčů, naopak je o téměř dva tisíce víc svobodných mužů. A značně se zvýšil také počet rozvedených mužů, kterých žilo na Děčínsku 7155, tedy o 1500 více než v roce 2001.

Podobná čísla zaznamenal statistický úřad také u žen. Ani ty podle desetiletého porovnání příliš netouží po vdavkách. Ale oproti mužům, jichž je více svobodných než ženatých, je vdaných žen zhruba o tisícovku více než těch svobodných.