Kvůli suchu jej vyhlásil během dalšího velmi suchého léta na konci července, díky srážkám z poslední doby a následnému zlepšení hydrologické situace na vodních tocích jej mohl k 21. listopadu zrušit. Odebírat vodu například pro zalévání zahrad nebylo možné na řadě toků od těch větších až po malé. Zákaz platil třeba na Ploučnici, Kamenici, Bystré, Jílovském, Fojtovickém nebo Valkeřickém potoce.