Stejně jako panství se chce zaměřit především na propagaci Šluknovska a přilákání dalších turistů.

„Původně to byla turistická hra pro rodiče s dětmi, v rámci níž jsme propojili akce na Šluknovsku, které rodiny obcházejí, dostávají razítka 
a drobné odměny," vysvětlila Helena Landová ze šluknovského Klubu českých turistů.

Obliba těchto aktivit rok od roku rostla, do přírody vyrážejí i prarodiče s vnoučaty 
a návštěvníci výběžku.

Zrodil se tak nový produkt cestovního ruchu, který má všechny celoroční aktivity spojené s turismem propojit.

„Severní Království je to proto, že na jedné straně výběžku máme obec Severní a na druhé Království. Mezitím je ještě Nové Hraběcí, Královka a další," přiblížila Landová.

Většina panství se tak rozkládá na území Šluknova, Panské je pak součástí Mikulášovic v západní části Šluknovského výběžku.

Jednotlivá místa království budou označena dřevěnými plastikami, které vytvořili místní řezbáři.

„Kdysi jsem si zkusil zadat do vyhledávače Google Šluknovsko. A jako první člověk vidí spousty obrázků z demonstrací, díky kterým se o Šluknovsku před čtyřmi lety dozvěděla celá republika. Jenže v negativních souvislostech. A to chceme projektem Severního království změnit. Chceme tomuto regionu vrátit lepší pověst," vysvětluje hlavní pohnutky pro vyhlášení Severního království koordinátor Cechu podnikatelů v cestovním ruchu na Šluknovsku Martin Zíka.

Turistický ruch je velmi důležitý, kromě několika velkých továren, jako je Benteler nebo TOS Varnsdorf, je totiž velkých zaměstnavatelů velmi málo.

Poměrně značné množství pak nachází práci v turistickém ruchu. Ať se již jedná o restaurace, hotely nebo penziony.

Přitom škody způsobené na cestovním ruchu jdou podle Zíky do astronomických výšin.

„Nechali jsme si spočítat, že škody po nepokojích před čtyřmi let dosáhly stovek milionů korun. Nepokoje se totiž projevily na zájmu turistů, následně začaly zavírat hospody a penziony a roztočila se nekonečná spirála, kdy provozovatelé nemají pro koho otevřít a turisté nemají proč přijet a kde se ubytovat," vysvětluje koordinátor cechu cestovního ruchu.

Po državách království se zájemci projedou v neděli, kdy v každé vybrané vesničce přivítá turisty starosta oděn do pláště rychtáře.
„Zazpíváme koledu, budeme hledat poklady a vykládat si pověsti o tomto kraji," uvedla Landová.

Řada příběhů je původně německých, protože celý výběžek obývali v minulosti hlavně Němci. Také v německých zdrojích hledají organizátoři původ názvů vesniček na Šluknovsku. „Často to byl třeba královský nebo císařský les, kde vznikla později usedlost a obec. Bude ještě ale trvat, než rozpleteme, který císař či hrabě za to může," dodala Landová. Seznam akcí pro děti, dospělé, místní i návštěvníky na příští rok už má Klub českých turistů připravený. Na jedné se vypraví také do německého Sohlandu. Další velkou projížďku po Severním království chystá klub na konec dubna.