To pro ně připravilo kvíz a africkou tematikou v rámci akce Africké léto v muzeu. Kvíz obsahuje šest otázek pro školáky ve dvou kategoriích od 1. do 5. ukončeného ročníku a od 6. do 9. ukončeného ročníku. Africký kvíz si mohou školáci vyzvednout v muzeu, kde jej také vyplní a odevzdají. Vyhodnocení se uskuteční ve druhém záříjovém týdnu.