Není proto divu, že se radioastronomie stala prvním odvětvím astronomie, které využívá jiný než optický obor. Ve čtvrtek 22. listopadu o tom bude na Café Nobel v děčínské kavárně Coffee & Books vyprávět známý astrofyzik Petr Kulhánek.

Ve své přednášce nastíní historii radioastronomie od jejího vzniku, představí její bouřlivý rozvoj a fascinující objevy v prvních desetiletích.

„Zaměří se také na pohyblivé i nepohyblivé přístroje minulosti i současnosti, radioteleskopické sítě ALMA, VLA, VLBA a budované SKA, a stranou nezůstane ani obří čínský radioteleskop FAST,“ zve na další děčínské Café Nobel koordinátor cyklu Frederik Velinský. Začátek přednášky bude v 19:00 h.

Výstava vzácných rukopisů na děčínském zámku.
Zavřené okenice, mírné osvětlení. Na děčínském zámku vystavují cenné rukopisy

Petr Kulhánek je profesorem aplikované fyziky, zabývá se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi. Vyučuje na Fakultě elektrotechnické a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Je také zaměstnancem Hvězdárny a planetária hl. města Prahy a Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. Stál u zrodu sdružení Aldebaran Group for Astrophysics a v současnosti je jeho prezidentem. Je také členem Rady sdružení a koordinátorem myšlenkové náplně serveru Aldebaran.cz. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky prací ve vědeckých časopisech a také autorem, editorem nebo spoluautorem deseti popularizačních knih.