Na začátek prosím vysvětlete, co to hiporehabilitace je?
Hiporehabilitace je terapie pomocí koně, která zastřešuje více částí, tj. hipoterepie (HT), aktivity s využitím koně (AVK), psychoterapie pomocí koně a v neposlední řadě parajezdectví.

My začínáme s hipoterapií. Je to metoda, kde se využívá hřbetu koně jako balanční plochy k posilování svalů a ke stimulaci chůzového mechanizmu. Krok koně navádí pánev jezdce do tří směrů zároveň, a to žádný stroj nenabízí. Když k tomu přidáme pobyt venku za každého počasí – posílení imunity a velký vliv koně jako živé bytosti, máme
z toho super fyzioterapeutickou metodu ovlivňující i kondici, dýchání. Nejezdí se na koni, klient je na hřbetu koně pasivní a v ideálním případě splývá s pohybem hřbetu koně.

Pro koho je hipoterapie vlastně vhodná?
Je vhodná pro z různých důvodů nechodící lidi s poruchou pohybu, pro spinální pacienty i gynekologické, ortopedické. Nejčastěji klienty neurologické, s poruchou CNS (centrálního nervového systému), tedy i DMO.

Může se provádět na jakémkoli koni?
Tak jako každý člověk se liší svým pohybem od jiného, tak i každý kůň má jinou mechaniku pohybu. Některý stimuluje, jiný pohyb inhibuje. Je potřeba odborně vybrat vhodného koně klientovi „na míru". Dále je důležitý dobrý charakter koně, s ochotou pracovat a spolupracovat s vodičem i klientem.

Může hipoterapii provádět kdokoliv?
Ne, je zapotřebí vyškolený terapeut, který vede celou HT jednotku a určuje na základě vyšetření, v jaké poloze klient pojede, v jakém terénu, na jakém koni, jak rychle a jak dlouho. Dále je zapotřebí vodič a trenér koně, který musí znát principy práce ze země, přirozenou komunikaci a znát povahu koně.

Jak by měl klient postupovat, pokud se chce HT účastnit?
Pokud má klient zájem o HT stačí, když se obrátí na naší pobočku Děčín – Teplická, kde mu předají potřebné informace a objednají ho na vstupní vyšetření, kde fyzioterapeut stanoví rehabilitační plán.

Kolik za hipoterapii člověk zaplatí?
Skutečné náklady na terapeutickou jednotku vychází na 650 korun. Prozatím máme zavádějící cenu 350 korun, z toho padesát korun je příspěvek na koně. Některé diagnózy jsou již hrazeny pojišťovnou.

Jak často je vhodné, aby pacient na terapii docházel?
Terapeutický plán je většinou stanoven na tři měsíce, dvakrát týdně.

Kde v současné době bude hipoterapie probíhat?
V areálu stájí Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda.

Vy jste se svého koně i hipoterapii rozhodli představit veřejnosti. Kdy a kde ho budou moci lidé vidět?
30. května v sobotu od 11 až do 23 hodin probíhá v areálu Kempu Děčín festival Kramle, kterého budeme součástí formou stánku od 14 do 16 hodin, kde budeme mít doprovodný program pro děti, ukázky fyzioterapie a masáží. A k tomu všemu, pokud okolnosti a počasí dají, by tam měl být i náš kůň, který by se tím měl představit, s tím, že by kolem 15 – 16 hodiny měla být 
i ukázka hipoterapie.

KONTAKT:Adresa: Rehabilitace Kateřina, s.r.o. pobočka Děčín, Teplická 401/148, 405 02 Děčín IV
Telefon: 412 528 199 nebo 734 346 266
email: decin@rehkat.cz
web: www.rehkat.cz/decin