Poprat se museli se sedmikilometrovou tratí, na které hned po startu na nábřeží pod zámkem museli překonat výtokový kanál ze Zámeckého rybníku, trasa je zavedla také na Pastýřskou stěnu a samozřejmostí byly překážky.

Při překonávání jedné z nich museli opět do vody, na levém břehu Labe totiž vyrostla velká skluzavka, po které je přivedla do řeky. Kromě si museli poradit s přeručkováním několika překážet a zlatým hřebem byla několik metrů vysoká stěna.