Místo téměř dvou kilometrů jen o něco málo než půl kilometru. Nová lávka přes Labe by měla výrazně zkrátit cestu mezi oběma břehy. Podoba budoucího přemostění pro pěší a cyklisty, jež bude součástí železničního mostu, vzešla z architektonické soutěže.

Do soutěže se přihlásily čtyři týmy, podle poroty byl nejlepší návrh pražských architektů Alexandra Kotačky, Lukáše Vráblíka, a Evy Pykové. Vítězný tým navrhl subtilní konstrukci, která svými rozměry nekonkuruje železničnímu mostu, pod kterým bude zavěšená.

„Na levém břehu nevytváří bariéru a umožňuje zde různé způsoby budoucí organizace funkcí. Na pravém břehu lávka nabízí smysluplné propojení všech úrovní,“ popsal vítězný návrh děčínský městský architekt Ondřej Beneš.

Na ocelovou konstrukci navrhuje trojice autorů vítězného návrhu umístit dřevěnou mostovku doplněnou dřevěným zábradlím propleteným ocelovým drátem. To by mělo umožnit neopakovatelné výhledy třeba i malým dětem.

„Ocenili jsme i fakt, že konstrukční a materiálové řešení slibuje nízké provozní náklady,“ doplnil Beneš. Kdy by se mohlo podle vítězného návrhu začít stavět, není jasné. Lávka ale vyjde na desítky milionů.

Jako druhý skončil návrh architektů Pavla Raka, Lukáše Landy a Jiřího Stráského. Třetí se pak umístil návrh Elana Neumana Fesslera mající ambici důsledně naplnit zadání a přinést řadu podnětů pro využití na obou březích. Poslední místo obsadilo řešení společnosti Valbek.

„Soutěž splnila svůj účel. Umožnila porotě vybrat vítězný návrh a doporučit autory tohoto návrhu zadavateli pro další spolupráci. Závěrečné doporučení poroty zadavateli je dokladem toho, že zadání bylo formulováno smysluplně a že se soutěžícím podařilo nalézt odpovědi na otázky ze zadání vyplývající,“ řekl předseda odborné komise a architekt Českého vysokého učení technického Radek Kolařík.

Ten má s Děčínem bohaté zkušenosti. Byl totiž i předsedou komise, která vybrala návrh na revitalizaci Podmokel, jež se necelých pět let od vyhlášení výsledků rozběhla letos na jaře první etapou věnující se ulici Prokopa Holého a Husovu náměstí.

Součástí soutěže byla podoba nejen samotné lávky, ale také jejího okolí. „Přestože jsou Děčín a Podmokly už od roku 1942 jedním městem, stále se nemůžeme na nábřežích cítit jako uprostřed města. Přes svou jedinečnost v kontextu celé republiky se dosud přirozenou součástí struktury města nestala,“ vysvětlil Ondřej Beneš, proč měla soutěž širší zadání než jen samotné přemostění řeky.

Na všechny návrhy se mohou zájemci podívat na výstavě v bývalé podmokelské knihovně. Zahájí ji vernisáž, a to v bývalém oddělení pro dospělé ve středu 26. října od 15 hodin.

„Setkat se zde bude možné s posuzující komisí i architekty. Výstava bude pokračovat v bývalém dětském oddělení do 4. října vždy od 10 do 18 hodin,“ uvedla mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.