Na problémy s těžbou v lesích patřících městu před časem upozornila petice, pod kterou se podepsalo na devět stovek lidí. Těm se nelíbilo především to, že se na řadě míst sloužících jako oblíbená vycházková místa těží metodou holosečí.

Lesní úřad totiž dlouhodobě neměl od města zadání, jak má hospodařit v lesích. Holosečová těžba je přitom výrazně lacinější a pro správce městských lesů byly příjmy
z prodaného dřeva důležité. Od města totiž nedostával na svůj provoz dotace, musel si na ně sám vydělat. Případně získat dotace například na zalesňování.

Pod palbou kritiky obyvatel byla například těžba v bukových lesích na Kvádrberku nad Děčínem. Řadě lidí se také nelíbí holoseč nad Horním Žlebem. V této prudké stráni nad Labem ale netěžil městský Lesní úřad. Tyto lesy totiž patří státním Lesům České republiky.

To se ale nyní změnilo, rada na svém květnovém zasedání schválila cíle hospodaření v městských lesích.

Těžba například byla zastavena v ulici Na Výšinách, právě proto, aby i zde bylo možné postupovat podle nových pravidel.

V lesích zvláštního určení bude zásadním způsobem upřednostňována mimoprodukční funkce lesa tak, aby byl zachován jeho estetický a rekreační význam.

„Chceme pokračovat 
v úpravě druhové skladby, která se má v souladu s tendencemi ekologicky orientovaného pěstování lesů postupně přibližovat skladbě původních lesních ekosystémů," říká Antonín Novák, ředitel Lesního úřadu Děčín.

Náměstek primátorky Valdemar Grešík si osobně prošel všechny těžební lokality a set-kal se se zástupci odpůrců těžby.

„Problém s těžbou vznikl díky tomu, že v některých lokalitách je v současné době přestárlý a nemocný porost, který je nutné pokácet. Důvodem je hlavně bezpečnost obyvatel," vysvětlil Valdemar Grešík.

Společné jednání vedení města a Lesního úřadu vyústilo k úpravám hospodářských cílů.

„Rada města vedla jednání s ředitelem Lesního úřadu Děčín, byly stanoveny funkce jednotlivých městských lesů a byl domluven šetrnější způsob kácení stromů v lesích zvláštního určení," doplnila Marie Blažková, primátorka města.

Děčínská rada města také zaúkolovala ředitele Lesního úřadu Antonína Nováka pro příští roky. Kromě koncepce hospodaření v děčínských městských lesích má každý rok nejpozději do konce září předat k odsouhlasení těžební projekt pro následující období.

Tedy pro měsíce vegetativního klidu mezi říjnem 
a březnem, kdy se zpravidla v lesích těží. Jindy to kvůli růstu není až na výjimky možné.