Stejně jako při loňských krajských volbách, tak i při letošních sněmovních platí přísná protiepidemická opatření. Do volební místnosti tak smí jen lidé s respirátory kryjícími dýchací cesty, zároveň jich ve volební místnosti může být jen omezený počet. Před vstupem by si také měli vydezinfikovat ruce. To učinil jen málokterý volič.

Právě protiepidemická opatření stála za tvorbou front na chodbách staroměstské školy, kde jsou dohromady čtyři okrsky, do kterých chodí hlasovat lidé z celého sídliště. Na chodbách pak nedodržovali doporučené rozestupy a paradoxně stáli blíže u sebe, než kdyby byli ve volební místnosti. Na chodbách se totiž potkávaly fronty ze všech čtyř okrsků.