Původně počítalo město s tím, že díky penězům od banky zaplatí zcela nebo alespoň částečně velké investiční projekty. V průběhu roku ale začala řada oprav nebo výstaveb nabírat značné zpoždění, z celkových patnácti projektů se podaří vyčerpat plánovanou částku jen u pěti. Zastupitelé se proto rozhodli se souhlasem úvěrující banky zaplatit z půjčky některé už realizované opravy.

„Je to snaha, abychom vyčerpali celý úvěr a zároveň naplnili kapitálovou rezervu města, kam se zbývající peníze z úvěru přesunou,“ uvedl děčínský primátor Jiří Anděl a zároveň odmítl, že by se jednalo o skryté financování provozních výdajů magistrátu. O dalším využití peněz z rezervního fondu pak budou vždy rozhodovat zastupitelé. Z úvěru do rezervy jde nyní 60 milionů korun.

Mezi vyškrtnutými úvěrovými investicemi je například zahájení rekonstrukce bývalého hotelu v Křešicích, ze kterého se má stát domov se zvláštním režimem. Za něj chtěl magistrát jen letos utratit z celkových přibližně sta milionů desetinu. Jenže kvůli zrušenému výběrovému řízení stavba ještě ani nezačala. Nula svítí také u chystané opravy střechy a hromosvodů na základní škole v ulici Na Stráni za 6,5 milionu. Místo plánovaných sedmi milionů se letos podaří utratit pouhých 250 tisíc za další etapu revitalizace Podmokel. Oproti tomu na úvěrový seznam zastupitelé zařadili refinancování prvních dvou etap kanalizace na Horním Oldřichově, vybudování výdejny obědů ve škole Na Stráni nebo část zateplení školy v Bynově.

Rezervovaný přístup má k přesunu peněz předseda finančního výboru Pavel Herites. „Jedna věc je sjednat úžasné podmínky úvěru a druhá věc je umět ty peníze využít. Musím konstatovat, že rada města nenaskočila na šanci, která tu byla. Promarnila příležitost je účelně utratit. Samozřejmě vnímám, že u některých akcí to bylo ovlivněno objektivními důvody,“ uvedl Herites, který nakonec přesun peněz nepodpořil. Samotný finanční výbor s refinancováním souhlasil.

Opoziční zastupitel Vladislav Raška přivítal, že se město snaží utratit všechny peníze, které má díky úvěru k dispozici. „Nikoho z nás netěší, že tu jsou investiční akce, které budou k 31. prosinci vykazovat nulu. Jsem trochu uklidněn tím, že tyto akce rozhodně nezmizí z porfolia,“ řekl Raška, který zároveň vyslovil v souvislosti s domovem se zvláštním režimem obavy z rostoucích cen stavebních materiálů. Primátor Anděl připustil, že město kvůli posunutí zahájení stavby bude muset počítat s vyššími náklady na tuto investici.