Zatím nedořešenou pojistnou událostí je nehoda, při níž se v polovině letošního května v Děčíně na Kamenické srazil autobus s koňským povozem. Splašení koně při svém úprku po silnici poškodili i informativní radar městské policie. Způsobili tak škodu ve výši několika desítek tisíc korun.

„Je to jeden z desítek případů, kdy se město dožaduje odškodnění na základě pojištění svého majetku. Tahle událost je ale atypická v tom, že majitelem koňského povozu byl nizozemský turista. Došlo ke zjišťování všech okolností havárie včetně toho, zda měl cizinec nějakou pojistku a jestli by právě škodu neměla uhradit jeho pojišťovna,“ vysvětlil šéf majetkového odboru města Tomáš Martinček.

Pojistky město aktualizuje

Děčín investuje do nejrůznějších typů pojištění skoro dva a půl milionu korun ročně. Má tak záruku, že v případě živelných pohrom nebo jiného poškození či odcizení majetku se dočká náhrady díky pojistnému plnění.

„Účetní hodnota všeho, co Děčín vlastní, přesahuje hranici čtyř miliard korun. Co se týče možností pojištění, přichází v úvahu majetek za zhruba tři miliardy a dvě stě milionů,“ poznamenala vedoucí ekonomického odboru magistrátu Hana Hlaváčková.

Ve skutečnosti se uzavřené pojistky týkají desítek objektů a dalších nemovitostí města v celkový výši několika set milionů. O změně pojišťovny vedení Děčína zatím neuvažuje. Spíše s pojišťovacím makléřem průběžně doplňuje a rozšiřuje rozsah možných pojistných událostí o další nově nabízené služby.

„Tyto záležitosti průběžně aktualizujeme. Zrovna v současné době uvažujeme o pojištění městských lesů. Ty se rozkládají na výměře zhruba jedenácti set hektarů a opakované vichřice tam nadělaly dosti značné škody. Ty ztráty by nebyly tak citelné, kdyby se město mohlo dožadovat náhrady vyplývající z pojistných událostí,“ tvrdil Martinček. Dodal, že město se v případě lesů může rozhodovat mezi nabídkami tří pojišťoven.

Pamatují i na úrazy

Děčín nechává pravidelně pojišťovat nákladnější stavby a dokončené investice, ale v poslední době i dětská hřiště, obnovené kašny a vedle dalšího majetku i třeba některé součásti počítačové sítě a souvisejícího vybavení. Naopak průběžně ruší pojistky, které se vztahovaly na nemovitosti dříve městské, ale pak došlo k jejich prodeji a mají jiné vlastníky.

Významnou roli sehrává i pojištění zodpovědnosti města za vznik nejrůznějších nečekaných událostí, při kterých nějakou škodu, majetkovou či zdravotní újmu může utrpět kdokoli.

„Klasické jsou například takové událostí jako poškození auta na městské komunikaci, úrazy na chodníku, pád uvolněných tašek ze střechy a následné způsobení zranění nebo poškození třeba zaparkovaného auta a další,“ připomněla Hana Hlaváčková. Každoročně se takových případů stává několik.

Pojistit všechno se nevyplatí

Kdyby si Děčín nechal pojistit veškerý svůj majetek, musel by místo stávajících dvou a půl milionu korun platit každoročně na pojistném částky několikanásobně vyšší. V mnoha případech se takové smlouvy ani nevyplatí uzavírat, protože pravděpodobnost vzniku škody je tam minimální.

V určitých případech se pojistná smlouva vztahuje i na náhradu škody, kterou město fyzickým nebo právnickým osobám způsobí svým nesprávným rozhodnutím. Mezi úředníky se v tomto případě vžilo pojmenování „pojistka na blbost“.

„Nevybavím si ale případ, že by se nějaké záležitosti z toho důvodu staly uznanými pojistnými událostmi,“ dodal Martinček.

Někteří pracovníci městského úřadu mají své vlastní pojištění pro případy způsobených škod v souvislosti s výkonem stanovených povinností. Událostmi, kdy dojde ke ztrátám nebo odcizení svěřených předmětů vinou pracovníka, se pak zabývá škodní komise. Několikrát se tak museli pracovníci magistrátu na úhradě způsobené škody i sami podílet.