Staroměstským sídlištěm se již několik týdnů nese skřípění bagrů a dunění náklaďáků a sbíječek. Druhá etapa jeho revitalizace běží na plné obrátky. Hotovo by mělo být do zimy.

„Určitě se na to těšíme. Bude to změna k lepšímu," říká jedna z obyvatelek sídliště, Lenka Jasná. Podle představ magistrátu by mělo dojít ke zkvalitnění veřejných prostranství.

Děčínský magistrát se na počátku léta pustil do druhé etapy revitalizace jednoho 
z největších děčínských sídlišť. Rekonstrukce se například dočkala Rakovnická nebo Příčná ulice. Zámkovou dlažbu pokládá stavební firma v těchto dnech u základní školy. U té vyrostlo i nové hřiště.

Během revitalizace sídliště  dojde i k rozšíření počtu parkovacích míst nebo vysázení nové zeleně. Dostat by se mělo také na nové lampy veřejného osvětlení nebo osazení nového mobiliáře. Tedy laviček, košů na odpadky nebo stojanů na kola. Právě s mobiliářem, který se na Staré Město dostal během první etapy, byly největší problémy.

Řada laviček se totiž stala během několika málo dnů cílem vandalů, kteří je opakovaně zničili. Naposledy muselo město sundat dřevěné části laviček stojících u nového hřiště v Jezdecké ulici. Neznámý vandal je totiž natřel lepivou hmotou.

„Cílem je zajistit funkčnost tohoto sídelního celku tak, aby došlo i ke zatraktivnění těchto ploch a ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele, ale 
i návštěvníky," píše se v zadávací dokumentaci k projektu.

Děčínský magistrát nechal již před časem opravit část sídliště v ulicích Žerotínova, Rakovnická a Oblouková a jejich okolí. Tyto úpravy byly částečně hrazeny z evropských fondů. Během rekonstrukce bylo například vybudováno nové parkoviště v Žerotínově ulici nebo byly vyměněny lavičky 
v místním parčíku. V Jezdecké ulici pak mohou lidé využívat nový podzemní kontejner na separovaný odpad. Ne všechny akce revitalizace této části sídliště se povedly. Například jedna z nově vybudovaných cestiček mezi Žerotínovou a Jezdeckou ulicí končí v parkovišti. Chodci tak na jejím jednom konci narazí na stojící auta, mezi kterými se musí proplétat.

Revitalizace staroměstského sídliště je součástí integrovaného plánu rozvoje města, na který se Děčínu podařilo získat stovky milionů korun 
z evropských fondů. Aby bylo možné proplatit opravy ulic nebo parčíků, bylo nutné, aby se majitelé domů zavázali, že investují do jejich obnovy také vlastní prostředky. Objem peněz uvolněných na opravu veřejných prostranství je totiž přímo navázaný na množství financí vložených do obnovy většinou panelových domů.